Helsingør Kommunes Sociale Beskæftigelsespris

Social- og Beskæftigelsesudvalget søger kandidater til beskæftigelsespris.

Ansøgningsfrist

Hvis du kender en virksomhed eller selv arbejder i en virksomhed, som du mener udviser et særligt ansvar i forhold til beskæftigelsesindsatsen, kan du sende din indstilling med begrundelse til sekretær Carsten Jensen, Center for Job og Uddannelse, mail:cje25@helsingor.dk senest torsdag den 15. november 2018, kl. 12.00.

Hvis du har spørgsmål kan du også rette henvendelse til Carsten Jensen.

For at komme i betragtning skal virksomheden ligge i Helsingør Kommune.

I vurderingen indgår: 

I vurderingen indgår om virksomheden opfylder et eller flere følgende kriterier:

  • Der ansættes medarbejdere på særlige vilkår, elever, ledige, flygtninge, udsatte unge, oprettes praktikpladser eller på anden måde bidrages til løsning af beskæftigelsesindsatsen.
  • Der efteruddannes ansatte og eventuelt benyttes jobrotation.
  • Virksomheden har vækst og fremgang.
  • Virksomheden har betydning for Helsingør Kommune og/eller lokalområdet.
  • Arbejdsmiljøreglerne overholdes.
  • Der er et samarbejde med Helsingør Kommunes job- og virksomhedskonsulenter og at virksomheden eventuelt har status som virksomhedscenter.

Prisen består af et diplom, et kunstværk af en lokal kunstner, samt et beløb til at holde et socialt arrangement i virksomheden. 

Prisen for 2018 uddeles af formanden for Social- og Beskæftigelsesudvalget på Helsingør Kommunes nytårskur den 17. januar 2019.