Miljøpris

Miljøprisen tildeles hvert år en virksomhed, en forening, en institution eller enkeltperson, der har gjort en indsats for et renere miljø.

Miljøprisen blev stiftet i 1988 af Helsingør Kommunes Ejendoms- og Miljøudvalg. Miljøprisen er en ærespris. Formålet er at øge den almindelige interesse for et renere miljø i Helsingør Kommune og at tilskynde til, at så mange som muligt udfører en aktiv indsats for dette.

Miljøprisen er en ærespris, der hvert år tildeles en virksomhed, en forening, en institution eller enkeltperson, der har gjort en aktiv indsats for et renere miljø i Helsingør Kommune.

Hvem kan få den?

Miljøprisen uddeles årligt til en virksomhed, en forening, en institution eller en enkeltperson, der har gjort en aktiv indsats for et renere miljø i Helsingør Kommune.

Uanset, om det er en virksomhed, en forening/institution eller en enkeltperson, der kan komme i betragtning til at modtage prisen, bør begrundelsen være, at prisvinderen har udført en ekstraordinær, ikke lovmæssigt pålagt indsats, som har en miljøforbedrende virkning.

Disse aktiviteter kan for eksempel være at indføre renere teknologi, ekstraordinære forureningsbegrænsende foranstaltninger, forskønnelsesaktiviteter eller informations- og oplysningsaktiviteter.

Indstil en kandidat til Miljøprisen

Alle kan indsende forslag til kandidater til Miljøprisen, samt oplyse om en given aktivitet.

Forslag skal sendes til Center By, Land og Vand. Du kan også maile forslag til kandidater til Natur og Vand på blv@helsingor.dk

Den endelige bedømmelse af de indsendte forslag foretages af en dommerkomite der består af: Formanden for Ejendoms- og Miljøudvalget, formanden for Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite, amtsformanden for Friluftsrådet i Region Hovedstaden og miljøchefen i Helsingør Kommune.

Fakta om Miljøprisen

Miljøprisen uddeles ved et arrangement i løbet af efteråret, og ved samme arrangement får de enkelte kandidater mulighed for at udstille plancher, der beskriver deres miljøindsats.

Miljøprisen vil normalt være en kunst- eller brugsgenstand eller et pengebeløb på maks. 20.000 kr. Dommerkomiteen kan vælge at dele prisen mellem flere kandidater.

Center for By, Land og Vand

Prøvestensvej 52
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk