Bliv kontorelev i kommunen

Bliv kontorelev i Helsingør Kommune.

Kontorelever søges årligt

Vi søger nye kontorelever hvert år i februar. De nye kontorelever begynder den 1. september.

Krav til jobbet som kontorelev

Du har et HG grundbevis med adgang til offentlig administration, som er påbegyndt eller udstedt før 1. august 2015, eller EUX. Er din baggrund HF, HTX eller STX, skal du have gennemført et supplerende 10 ugers forløb inden ansættelsesdatoen. Er din baggrund HHX eller EUX med en anden fagretning end kontor, skal du have et supplerende EUS-forløb. Kontakt din handelsskole, hvis du er i tvivl, om du opfylder adgangskravene.

Jobbet som kontorelev

 • Uddannelsen
  Uddannelsen er tilrettelagt med en elevtid på to år, hvor de første tre måneder er gensidig prøvetid. I Helsingør Kommune kan du som kontorelev blive uddannet inden for fire forskellige linjer: Økonomi, Digitalisering, Borgerrettet og Allround. Du vil som allround-kontorelev rokere i to af kommunens centre. På de øvrige linjer vil du blive i det samme center i hele din elevtid.
  Som elev skal du i løbet af elevtiden gennemgå Erhvervsskoleuddannelsen bestående af tre skoleperioder samt fagprøve og eksamen.

 • Medarbejdergoder
  Som elev er du omfattet af de samme regler og medarbejdergoder, som gælder for øvrige ansatte i kommunen. For eksempel personalerabatter, motionsklubber og udflugtsmuligheder. I flere af vores centre er der mulighed for at købe mad i kantinen.

 • Elevrådet
  Kontoreleverne har et Elevråd. Det består af både 1. og 2. års elever. Der holdes møder cirka fem gange om året. Her udveksles erfaringer eleverne imellem og arrangeres sociale aktiviteter som for eksempel bowlingture og julefrokoster.

Fremtidsmuligheder

Hvis du fastansættes, når du har gennemført uddannelsen, har du store muligheder for at videreuddanne dig. Alle tilbydes kommunomuddannelsen, som er en overbygning på din assistentuddannelse.

Du kan også på sigt videreuddanne dig til blandt andet:

 • Socialformidler
 • Diverse uddannelser på Forvaltningshøjskolen

Elevfortælling

Anne Sofie Lillienskjold Olsen, 21 år.

Min første tanke om det at være kontorelev i Helsingør kommune var bestemt ikke det, det endte med at være. Mange tænker, at det at sidde på kommunen bare er stempelarbejde og kaffedrikkeri - men det er det bestemt ikke! Man bliver virkelig inddraget i nogle spændende, interessante og anderledes arbejdsopgaver, som jeg stærk tvivler på, at man ville opleve nogle andre steder.  Jeg blev enormt positivt overrasket og er simpelthen så glad for, at jeg fik en elevplads i Helsingør Kommune.

Min første dag startede med, at de nye elever mødtes på Rådhuset. Andet års eleverne var der også for at byde os velkommen. Den første dag var introduktionsdag, hvor vi gennemgik regler/ retningslinjer som elev, samt kursustilbud og personalegoder osv.

Mit første år

Det første sted jeg skulle være var i Center for Erhverv, Politik og Organisation, Personale Service. Her fik jeg ansvaret for mit eget lønområde, hvor jeg skulle indberette løn og udfærdige ansættelsesbreve, besvare spørgsmål på telefonen, lave barselsrefusioner, lønændringer, arbejdstidsændringer, flexjob-refusioner, feriepenge, mødetidsplaner, arkiveringsarbejde mm. Udover alt dette lærer man at læse og forstå overenskomster.

Det er vildt spændende, at man får sit eget ansvarsområde - så føler man, at man er en del af et team, hvor man har indflydelse, og ens mening og løsningsforslag til arbejdsopgaver bliver der lyttet til. Man er ikke ”bare” en elev, man er en kollega.

Mit andet år

På mit andet år var jeg i Center for Sundhed og Omsorg. Som elev her kommer man tre måneder ud på et plejehjem. Jeg var på Plejehjemmet Falkenberg. Det har været enormt spændende at se tingene fra to sider, både fra den centrale del - altså selve centeret - og så fra den decentrale del, hvor man sidder ude på en lokation. Her sidder man med beboersager, opretter brugere i dagcentrene, økonomiarbejde, personalesager, vedligeholdelse af dokumenter osv. Det er enormt rart at være et sted, hvor man er så tæt på de borgere og brugere, der er i Helsingør Kommune.

Man får gode venner

Som elev i Helsingør Kommune går man i skole på Niels Brock og eleverne fra Helsingør går i samme klasse.

Ca. 4-5 gange om året bliver der holdt elevrådsmøder, hvor alle elever -  både første og andetårs elever deltager. Her snakker vi sammen om, hvordan det går, hvad vi laver og hvilke arbejdsopgaver, vi har ansvar for. Det er både fagligt og socialt, der bliver diskuteret. Man får et helt unikt venskab med de andre elever. Jeg ses en del med de andre elever uden for arbejdstiden. Vi holder blandt andet julefrokoster og sommerfester sammen. 

 Center for Erhverv, Politik og Organisation

Stengade 59
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: epo@helsingor.dk