Ledige job

Find dit drømmejob i Helsingør Kommune.

Besked om ledige job

Tilmeld dig Helsingør Kommunes jobagent. Du modtager automatisk en e-mail, når der kommer nye ledige stillinger.

Jeg ønsker at tilmelde mig jobagenten

Læringskonsulent for praksisfaglighed og læring i virkeligheden

Ansøgningsfrist 11. juni 2020, kl. 23:59

Brænder du for den eksperimenterende og håndgribelige tilgang til leg og læring? Ser du muligheder i materialer, medier, museer, musik, og mennesker? Og kan du omsætte det til konkrete samarbejder og læringsforløb?

Helsingør Kommune søger en læringskonsulent for dagtilbud og skoler, som skal understøtte dagtilbud og skoler i udviklingen af børn og unges praksisfaglighed og samarbejdet med lokalområdet omkring læring i virkeligheden. 

I Helsingør Kommune har vi en ambition om, at flere unge gennemfører en ungdomsuddannelse, herunder særligt at øge andelen af unge på de erhvervsrettede uddannelser. Nationalt er der indført nye afsluttende prøver i de praktisk musiske valgfag i folkeskolens udskolingsklasser, og i 3. klasse er håndværk og design et nyt fag. I de nye styrkede læreplaner på dagtilbudsområdet er den undersøgende og eksperimenterende tilgang til leg og læring central.

Innovative læringsmiljøer og læringsforløb
Igennem de seneste år har kommunens skoler og dagtilbud arbejdet målrettet med at udvikle kreative og innovative læringsmiljøer og læringsforløb, som stimulerer til nysgerrighed og fordybelse for alle børn og unge. Vi har iværksat en række konkrete tiltag på tværs af – og lokalt på skolerne, som på forskellig måde bidrager til en mere innovativ og varieret skoledag. Vi arbejder fx med en fælles metodisk tilgang og har implementeret designtænkning – herunder håndværksmæssige og faglige processer – i alle fag. På dagtilbudsområdet har vi arbejdet med at udvikle børnenes kritisk, skabende og kreative kompetencer. Som læringskonsulent for det praktisk musiske fagområde er det din opgave at facilitere, motivere og videreudvikle de gode ansatser og tiltag, som er iværksat sammen med skoler og dagtilbud.

Kultur- og erhvervssamarbejde – den åbne skole og dagtilbud
Lærringskonsulenten har en vigtig rolle i at bidrage til, at praksisfagligheden styrkes gennem hele 0-18 års forløb, bl.a. ved at opsøge og samarbejde med kulturinstitutioner, foreninger og erhvervsliv om praksisfaglige og kulturelle dannelsesforløb. Du vil blive en motor og omdrejningspunkt for vores åben skole, åben dagtilbud-samarbejder og vores kultursamarbejde.

PLC
Et væsentligt område for konsulentfunktionen er området for de pædagogiske læringscentre. Det drejer sig om kontakt med alle skolernes PLC-koordinatorer, dagsordener og indhold til PLC-netværksmøder, indsigt i læremidler - både digitale og analoge - udvikling af vejlederfunktionen, samarbejde med folkebiblioteket og andre aktører om fælles temaer og andet relevant indhold.

Som konsulent i Staben for Læring og Fritid er det bl.a. din opgave at:
 • Understøtte og motivere skoler og dagtilbud i arbejdet med praksisfaglighed – herunder bidrage til at forberede skolerne på de nye afsluttende prøver i de praktisk musiske valgfag fx sparring på årsplaner, lokaler, opkvalificering og fælles mål
 • Bidrage aktivt til skolernes arbejde med at styrke og samtænke designtænkning, innovation og håndværksmæssige og faglige processer i samarbejde med de øvrige læringskonsulenter.
 • Planlægge og gennemføre faglige eftermiddage, kurser, mv. og facilitere lokale tiltag mv. inden for de praktisk musiske fagområder, gerne med bidrag fra eksperter udefra.
 • Udvikle og koordinere kultursamarbejdet for dagtilbud og skoler bl.a. sammen med kommunens børnekulturkonsulent.
 • Opsøge og samarbejde med foreninger, små/større erhvervsdrivende, fonde og andre institutioner, der ønsker at byde ind i den åbne skole.
 • Understøtte og videreudvikle eksisterende samarbejder med bl.a. det lokale erhvervsliv
 • Udarbejde kontrakter, fondsansøgninger, budgetaflægning samt andre administrative opgaver på området.
 • Facilitere og videreudvikle skolernes pædagogiske læringscentre i samarbejde med skolerne.
 • Deltage i relevante faglige netværk, holde dig opdateret om den nyeste viden og forskning på området, og bringe din viden videre til skoler og dagtilbud.

Vi forventer, at du:
 • Har en relevant uddannelse og erfaring og kender arbejdsgange på en skole og dagtilbud (0-18 år) og i en politisk styret organisation.
 • Har gode relationskompetencer og er dygtig til at indgå i faglige og tværfaglige jobrelationer.
 • Er en dygtig projektleder og facilitator
 • Er engageret og bredt funderet i dit fagområde og kan motivere og skabe følgeskab bredt i og uden for kommunen.
 • Kommunikere flydende og godt både mundtligt og skriftligt
 • Tænker innovativt og kan lide at finde løsninger.
 • Har fokus på progression og udvikling af varierede læringsformer
 • Er fleksibel og trives godt med en til tider uforudsigelig hverdag med mange forskelligartede opgaver samtidigt.
Vi tilbyder:
 • Et stærkt og fagligt arbejdsfællesskab med gode kolleger, der altid gerne deler ud af viden og erfaring
 • En stærk samarbejdskultur
 • Stor frihed og selvtilrettelæggelse i opgavevaretagelsen
 • Mulighed for at teste og afprøve ideer og skæve indfald
 • En rar og indbydende arbejdsplads

Som læringskonsulent vil du blive en del af en bredere kreds af læringskonsulenter på skole og dagtilbud i Staben for Læring og Fritid i Center for Dagtilbud og Skoler. 

Vi er en stab på ca. 30 medarbejdere, der understøtter læring og trivsel hos kommunens børn og unge samt understøtter kommunens idræts- og fritidsområde- gennem tværgående udviklingsindsatser, faglig sparring, myndighedsopgaver, administration, politisk betjening, betjening af skoler, dagtilbud, foreninger, klubber, borgere samt idrætsfaciliteter samt kompetenceudvikling af ledere og medarbejdere på fagområderne. Staben består herudover af et naturcenter samt en fællessamling (bøger og læremidler). Du bliver en del af en arbejdsplads, hvor der er plads til forskellighed og gode ideer, og hvor vi går efter at have det sjovt, når vi er på arbejde. Du får også en familievenlig arbejdsplads med fleksible arbejdstider og mulighed for tilvalg af personalegoder.

Stilingen er en fuldtidsstilling med start d. 1. august 2020.

Samtaler forventer vi finder sted i uge 25 og 26.

Ansøgningen sendes via SEND funktionen og skal være os i hænde senest torsdag den 11. juni 2020.

Vi glæder os til at høre fra dig.

Yderligere oplysning kan fås ved henvendelse til leder af Staben for Læring og Fritid Anna Viola Hammer på 25 31 27 19 eller avi08@helsingor.dk

I Helsingør Kommune vægter vi, at medarbejdere og ledere udvikler deres faglighed. Derfor har vi fokus på at skabe sammenhæng mellem den ambitiøse udvikling af hele organisationen Helsingør Kommune og videreuddannelse af både medarbejdere og ledere – fagligt og personligt.

9 ud af 10 indbyggere bor mindre end 2 km fra vandet. Her mødes Hamlet og Kronborg med verdenskendt arkitektur og en hyggelig middelalderby på ét og samme sted. Tjek #OplevHelsingor og se selv.


Søg jobbet
Ændringer pga. Corona-virus
Vær opmærksom på, at dele af Helsingør Kommune ikke har normal drift pga. Corona-virus.
Ændringer pga. Corona-virus
Få overblik over andre job i Helsingør

Find andre job i Helsingør og få overblik over jobmarkedet i og omkring Helsingør by.

Søg andre ledige job
Mød medarbejderne

Mød nogle af Helsingør Kommunes medarbejdere, som fortæller om deres dagligdag og om, hvorfor de er glade for at arbejde her.

Se filmen med medarbejderen Annette Thomsen

Mød medarbejderne
Vision 2030

I 2030 vil vi være en bæredygtig kommune, hvor vi skaber de bedste rammer for, at vi kan leve og udleve det liv, vi ønsker ... sammen.

Vision 2030
Den fælles vej mod visionens mål

"Vores Vej" er et dokument, der samler alle kommunens politikker og fortæller, hvordan Helsingør Kommune vil indfri visionen.

Vores vej
Job og uddannelse i Helsingør Kommune

Bliv klogere på dine muligheder for elevpladser, praktik og uddannelse i Helsingør Kommune.

Gå til Job og uddannelse
Find din drømmebolig

Flyt til Helsingør. Gør drømmen om et liv tæt på skov og strand til virkelighed. Det er billigere, end du tror. Få et overblik over alle de boliger, der er til salg i Helsingør Kommune.

Find boliger i Helsingør Kommune

Center for Kultur, Erhverv, Politik og Organisation

Stengade 59
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: kepo@helsingor.dk