Center for By, Land og Vand søger en chef

Kan du bidrage visionært til samarbejdet med de øvrigecentre om at indfri visionerne for Helsingør Kommune?

Vil du være centerchef for By, Land og Vand?

Center for By, Land og Vand søger en chef, som sætter tydelig retning og understøtter, at BLV udvikler sin måde at løse sine opgaver på, både som myndigheds- og driftsenhed, men også som en service- og rådgivningsenhed for politikere, andre centre og virksomheder og borgere i kommunen.

Ansøgningsfristen er den 7. januar 2019 kl. 12.00.

Læs hele jobbeskrivelsen på mercuriurval.dk


Den fælles vej mod visionens mål

"Vores Vej" er et dokument, der samler alle kommunens politikker og fortæller, hvordan Helsingør Kommune vil indfri visionen.

Vores vej
Vision 2020

I Vision 2020 er Helsingør Kommune blandt andet kendt som Nordsjællands mest attraktive bosætningskommune for familier og en kommune med gode vilkår for at drive virksomhed.

Vision 2020