Social- og sundhedsuddannelserne

Er du god til at omgå mennesker, har du interesse for ældre, pleje og sundhed og har du lyst til at være en del af fremtidens sundhedsvæsen?

Social- og sundhedsuddannelserne

Så er social- og sundhedsuddannelserne måske noget for dig?

Du kan vælge enten uddannelsen som social- og sundhedshjælper(SSH) eller social- og sundhedsassistent (SSA), begge er erhvervsuddannelser, hvor du veksler mellem skole- og praktik-undervisning. Du bliver ansat som elev i Helsingør Kommune.

På Helsingør Kommunes plejehjem og hjemmepleje distrikter har vi fokus på at skabe udviklende læringsmiljøer for dig som elev.

Social- og Sundhedshjælper

Arbejde som Social- og Sundhedshjælper: Som social- og sundhedshjælper arbejder du med professionel praktisk og personlig hjælpe. Med social- og sundhedshjælperuddannelsen kan du arbejde i hjemmeplejen eller på plejehjem. Arbejdsopgaverne er personlig pleje, tøjvask og rengøring i samarbejde med ældre, syge og handicappede borgere.

Uddannelsesforløbet: Uddannelsen til Social- og Sundhedshjælper varer 14 måneder, hvor der veksles mellem skole- og praktikperioder. Praktikperioderne foregår på Kommunes plejehjem og i hjemmeplejen.

Under uddannelsen lære du om:

 • Pleje- og omsorgsopgaver
 • Udførelse af praktisk hjælp
 • Planlægning af aktiviteter, der styrker ældres livskvalitet
 • Sundhedsfremme og forebygge sygdomme hos de ældre.
 • Kommunikation og at skabe relationer til andre mennesker

 Under uddannelsen tilbyder vi dig:

 • Løn under hele uddannelsen
 • Tværfagligt læringsmiljø
 • Veluddannede og engagerede praktikvejledere organiseret i vejlederteams
 • Hele undervisningsdage med oplæg og refleksion over praksis
 • Tæt samarbejde med din uddannelseskoordinator som følger dig gennem uddannelsen
 • Tid til fordybelse i praktikforløbene

Adgangskrav: Du skal have gennemgået og bestået grundforløb 2.

Læs mere om adgangskrav, grundforløbet og social- og sundhedshjælperuddannelsen på SOSUH.dk

Når du bliver ansat: Vi ansætter Social- og sundhedshjælperelever til uddannelsesstart i januar og august. Vi ansætter 13 elever pr. hold.

Forløbet er:

 • Stillingsopslag med ansøgningsfrist finder du på kommunes hjemmeside og på Praktikpladsen.dk. Du kan søge direkte via et link på hjemmesiden
 • Du bliver indkaldt til en ansættelsessamtale
 • Du får herefter udarbejdet din uddannelsesaftale med Helsingør Kommune

Social- og Sundhedsassistent

Arbejde som Social- og Sundhedsassistent:
Som social- og sundhedsassistent (SSA) arbejder du med professionel omsorg og sygepleje i samarbejde med borgeren. Uddannelsen giver dig mange muligheder for ansættelse eksempelvis plejehjem, hjemmepleje, dagcentre, institutioner for psykisk eller fysisk handicappede eller hospital. 

Uddannelsesforløbet: Uddannelsesforløbet varer 2 år, 9 måneder og tre uger og veksler mellem skole- og praktikperioder. Vi samarbejder med SOSUH Nordsjælland i Hillerød, hvor skoleundervisningen foregår.

Praktikforløbene foregår:

 • I hjemmeplejen
 • På plejehjem
 • På det psykiatriske område
 • På hospitalsafdeling

Under uddannelsen lære du om:

 • Sygepleje- og omsorgsopgaver
 • Aktivering og rehabilitering
 • Sygdomsforebyggelse og sundhedsfremme
 • Medicinadministration og sygdomme inden for somatik og psykiatri

Du opnår også kompetencer indenfor:

 • Planlægning og prioritering
 • Tværprofessionelt og tværsektorielt samarbejde
 • Formidling og vejledning 

Under uddannelsen tilbyder vi dig:

 • Løn under hele uddannelsen
 • Tværfagligt læringsmiljø
 • Veluddannede og engagerede praktikvejledere organiseret i vejlederteams
 • Hele undervisningsdage med oplæg og refleksion over praksis
 • Tæt samarbejde med din uddannelseskoordinator som følger dig gennem uddannelsen
 • Tid til fordybelse i praktikforløbene
 • Mulighed for studiebesøg eksempelvis sygepleje klinik, rehabilitering

Adgangskrav: For at blive optaget som elev skal du have:

 • Gennemgået Grundforløb 2 eller
 • Være uddannet Social- og sundhedshjælper (dette berettiger til 6 måneders merit)

Du kan læse mere om indholdet på uddannelsen og adgangskravene på SOSUH.dk

Når du bliver ansat: Vi ansætter Social- og sundhedsassistentelever til uddannelsesstart i januar, april og august. Vi ansætter 14 elever pr. hold.

Forløbet er:

 • Stillingsopslag med ansøgningsfrist finder du på kommunens hjemmeside og på Praktikpladsen.dk. Du kan søge direkte via et link på hjemmesiden. Du bliver indkaldt til en ansættelsessamtale
 • Du får herefter udarbejdet din uddannelsesaftale med Helsingør Kommune

Mere information: Ved behov for yderligere information kan følgende fra Uddannelsesteamet kontaktes:

Uddannelseskoordinator Kirsten Max Andersen
Tlf. 25 31 15 25
E-mail: kma46@helsingor.dk

Uddannelseskoordinator Charlotte Romlund Lach
Tlf. 25 13 3047
E-mail: crl04@helsingor.dk

Spørgsmål kan også sendes til e-mail: uddannelsesteam@helsingor.dk

 

Ændret drift grundet corona-virus
Vær opmærksom på at driften fortsat kan være ændret
Få overblikket over ændringer
Vil du vide mere om uddannelsen?

På SOSUH.dk kan du læse mere om uddannelserne til social- og sundhedsassistent og social- og sundhedshjælper.

Gå til SOSUH.dk
Med en sosu-elev på arbejde

Mød Bella Wirth, som er sosu-elev i Helsingør Kommune:

Se filmen med Bella Wirth, SOSU-elev

Center for Sundhed og Omsorg

Stengade 59
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: so@helsingor.dk