Sygeplejestudiet

Lær sygepleje i Helsingør

Vi modtager studerende igennem hele uddannelsen fra første til sjette semester. Kommunens plejehjem, hjemmesygeplejegrupper, sundhedspleje og rehabiliteringscenter fungerer som uddannelsessteder og har uddannede kliniske vejledere.

Læringsmiljø

Vi er optaget af at skabe stærke faglige læringsmiljøer således, at vi bidrager til at uddanne fagligt kompetente sygeplejersker til det nære sundhedsvæsen. Uddannelsesteamet indgår i et tæt samarbejde omkring de studerende med de kliniske praktikvejledere og vejlederteams fra de enkelte uddannelsessteder i kommunen.

Sygeplejestudiet er en professionsbacheloruddannelse, som blandt andet kan tages på University College Copenhagen (UCC) i Hillerød.

Kontakt

Klinisk koordinator Vilja Stange, telefon nr. 25 31 13 14, e-mail: vst01@helsingor.dk 
Klinisk Koordinator Annemette Aaen, telefon nr. 25 31 30 44, e-mail: aaa04@helsingor.dk 
Spørgsmål kan også sendes til fællespostkassen: uddannelsesteam@helsingør.dk

Fakta

Helsingør Kommune modtager årligt omkring 90 studerende fordelt på uddannelsens forskellige semestre. Hertil kommer ca. 5-8 udvekslingsstuderende fra forskellige lande eksempelvis Palæstina, Spanien, Finland.

Vil du vide mere om uddannelsen?

På UCC.dk/sygeplejerske kan du læse mere om sygeplejerskeuddannelsen

Gå til ucc.dk

Center for Sundhed og Omsorg

Stengade 59
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: so@helsingor.dk