Ansøgning om aktindsigt - svarfrist

Søger du om aktindsigt, skal Helsingør Kommune som udgangspunkt besvare din henvendelse inden for syv arbejdsdage. Enten ved at du får tilsendt akterne i kopi eller i særlige tilfælde ved, at du kan gennemse akterne hos Helsingør Kommune.

Et eventuelt afslag på din begæring skal være ledsaget af en begrundelse. I særlige tilfælde kan svarfristen forlænges, men så har du krav på at modtage besked herom inden for fristen, hvor helsingør Kommune skal angive, hvornår din sag senest forventes at være behandlet.