Hvem kan søge aktindsigt?

Retten gælder alle uanset alder, statsborgerskab eller lignende. Du behøver ikke være part i en sag for at søge om aktindsigt, ligesom der heller ikke er noget krav om, at du begrunder din anmodning om aktindsigt.
Du har altid ret til at få de oplysninger om dig selv, der måtte være nævnt i en sag eller et dokument.