Indsigtsret (egen access)

Ifølge Persondatalovens regler har enhver person, der fremsætter begæring herom, som hovedregel ret til at få meddelelse om, hvorvidt der behandles oplysninger om den pågældende, og i givet fald, hvilke oplysninger der behandles. Fristen for at svare på sådanne begæringer er fire uger.