Krav til ansøgningen

En anmodning om aktindsigt skal indeholde de oplysninger, der er nødvendige for, at sagen eller dokumentet kan identificeres og skal angive det tema, som sagen eller dokumentet vedrører.
Der er ingen særlige formkrav til din anmodning. Den enkleste måde er, at sende en mail til Helsingør Kommune, hvor du i emnefeltet skriver anmodning om aktindsigt og i selve mailen skriver, hvad du ønsker aktindsigt i.

Link til Helsingør Kommunes mail-postkasser - herunder også sikker mail