Partsaktindsigt

Hvis du er part i en sag, har du en udvidet adgang til aktindsigt i den konkrete sag, jf. forvaltningsloven. Her kan du få oplysninger om dig selv, som andre ikke har adgang til jf. tavshedspligten. Du kan godt bemyndige en anden til at søge om aktindsigt på dine vegne.