Undtagelser

Der er visse typer af sager og dokumenter, som ikke er dækket af retten til aktindsigt. Du kan således ikke få aktindsigt i:

  • Straffesager
  • Sager om ansættelse og forfremmelse
  • Personalesager – dog gives indsigt i oplysninger om navn, stilling, uddannelse, arbejdsopgaver, lønmæssige forhold og tjenesterejser. For ansatte i chefstillinger gives der også indsigt i oplysninger om visse disciplinære reaktioner. Der gives også indsigt i oplysninger i den øverste ledelseskontrakt om de overordnede prioriteringer for den pågældende myndighed.
  • Interne arbejdsdokumenter, som interne breve m.m.

Desuden er aktindsigten begrænset af det offentliges tavshedspligt vedrørende personlige oplysninger. Derudover kan aktindsigten begrænses, hvis det vurderes, at der er væsentlige offentlige forhold at tage hensyn til som:

  • Statens sikkerhed og forsvar
  • Statens politiske og økonomiske interesser
  • Opklaring af lovovertrædelser
  • Udførelsen af kontrolopgaver

Anmodninger om aktindsigt vil dog altid blive vurderet konkret under iagttagelse af meroffentlighedsprincippet. Det betyder, at det overvejes, om der, trods undtagelsesmuligheder, kan gives aktindsigt i mere, end der skal gives aktindsigt i.