Helsingør Kommunes Beredskab

Vagtcentralen overvåger og drifter automatiske brand- og sprinkleralarmer i Helsingør Kommune.

Du kan kontakte vagtcentralen på telefon 49 28 17 17 i åbningstiden (mandag-torsdag 8-16 og fredag 8-13). 

Midlertidige overnatninger - udfyld elektronisk blanket

Helsingør Kommunes Beredskab's hjemmeside