Social døgnvagt

Der er ikke en fælles døgnvagt i Helsingør Kommune. Har du brug for hjælp til at løse sociale problemer, kan du kontakte:

Børn og unge

Ring til politiet på 49 27 14 48 i tilfælde af sociale problemer i familier med børn mellem 0-18 år. Politiet vil så tage kontakt til den sociale døgnvagt. 

Ældre

Får den ældre hjemmehjælp, er der et nummer til Hjemmeplejen, man kan ringe på. Hvis ikke den ældre er visiteret til Hjemmeplejen, ringer man til 1813, der så vurderer situationen.

Voldsramte kvinder og børn

Ring til Kvindecentret Røntofte på 49 21 20 66.