Borgerrådgiveren

Borgerrådgiveren behandler klager over kommunens sagsbehandling og medvirker til, at der ydes en god borgerservice, hvor borgerne er i centrum.

Er du utilfreds med Helsingør Kommunes behandling af din sag? - Eller har du svært ved at forstå en afgørelse? Så kan du henvende dig til borgerrådgiveren.

Hvem kan bruge borgerrådgiveren?

Alle borgere i Helsingør Kommune er velkommen til kontakte borgerrådgiveren. Også borgere udenfor Helsingør Kommune, som har en sag i Helsingør Kommune kan kontakte borgerrådgiveren. Det er altid gratis. 

Hvad er en borgerrådgiver?

 • Borgerrådgiveren er ansat af Byrådet i Helsingør Kommune. Borgerrådgiveren er uafhængig af  administration og forvaltning i Helsingør Kommune.
 • Borgerrådgiveren kan hjælpe dig med at blive hørt og forstået i sager, hvor du oplever, at Helsingør Kommunes behandling af dig og din sag ikke er god nok.
 • Borgerrådgiveren kan behandle klager over Helsingør Kommunes sagsbehandling og den måde Helsingør Kommune yder hjælp på i forhold til dig som borger.
 • Borgerrådgiveren kan også hjælpe dig med at forstå Helsingør Kommunes afgørelser eller forklare, hvordan du anker over en afgørelse.

 

 

Hvad kan jeg få hjælp til?

Borgerrådgiveren kan:

 • Fortælle dig hvor du skal henvende dig med din sag og skabe kontakt til det center, der kan tage sig af din sag.
 • Hjælpe dig med at forstå en afgørelse fra Helsingør Kommune.
 • Hjælpe dig med at undersøge, om der er mulighed for at mægle og løse problemet ved et forlig.
 • Fortælle dig hvor du kan klage, hvis du er utilfreds med Helsingør Kommunes afgørelse.
 • Behandle din klage over Helsingør Kommunes sagsbehandling, den personlige borgerbetjening eller den måde, Helsingør Kommunes service udføres på.

Hvad kan jeg ikke få hjælp til?

Borgerrådgiveren kan ikke:

 • Behandle sager, der falder udenfor Helsingør Kommunes virksomhed, fx forhold mellem private personer.
 • Ændre indholdet af den afgørelse, Helsingør Kommune har truffet.
 • Behandle klager, der skal behandles i andre administrative klageinstanser.
 • Behandle klager over sager, som bliver behandlet af Folketingets Ombudsmand, de kommunale tilsynsmyndigheder eller domstolene.
 • Behandle klager over det serviceniveau, som Byrådet har vedtaget.
 • Behandle sager vedrørende forhold, der er mere end et år gamle.
 • Behandle klager vedrørende ansættelse i Helsingør Kommune.

Kontakt borgerrådgiveren

Alle borgere i Helsingør Kommune kan gratis kontakte borgerrådgiveren:

Borgerrådgiver Peter Korsgaard
Rådhuset, Stengade 59
3000 Helsingør
Tlf. 49 28 29 79

Du er velkommen til at komme uanmeldt, men hvis du vil være sikker på at træffe borgerrådgiveren, er det en god ide at ringe og aftale en tid. 

Link til åbningstiderne i Helsingør Kommune

Skriv sikkert til borgerrådgiveren som borger

Skriv til borgerrådgiveren

Skriv sikkert til borgerrådgiveren som myndighed eller erhverv

Skriv til borgerrådgiveren

Sikker mail for myndighed

Hvis du har mulighed for at benytte Sikker mail, kan du skrive til: 

Send sikker mail til borgerrådgiveren

 

Borgerrådgiver Peter Korsgaard

Rådhuset, Stengade 59
3000 Helsingør
Tlf. 49 28 29 79