e-mail-adresser (ikke sikre)

Helsingør Kommune: mail@helsingor.dk
Center for Erhverv, Politik og Organisation: epo@helsingor.dk
Center for Økonomi og Ejendomme: oee@helsingor.dk 
(Ejendomme: ce@helsingor.dk, Økonomi: oes@helsingor.dk)
Center for Job, Borgerservice og Teknologi: bid@helsingor.dk
Center for Dagtilbud og Skoler: ds@helsingor.dk
Center for Særlig Social Indsats: ssi@helsingor.dk
Center for Børn, Unge og Familier: buf@helsingor.dk
Center for By, Land og Vand: blv@helsingor.dk
Center for Sundhed og Omsorg: so@helsingor.dk
Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab: kumit@helsingor.dk