For virksomheder (sikre mail-adresser)

Helsingør Kommune: sikkerpost.mail@helsingor.dk
Center for By, Land og Vand: sikkerpost.blv@helsingor.dk
Center for Børn, Unge og Familier: sikkerpost.buf@helsingor.dk
Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt: sikkerpost.ds@helsingor.dk 
Center for Kultur, Erhverv, Politik og Organisation: sikkerpost.kepo@helsingor.dk
Center for Job, Borgerservice og Teknologi: sikkerpost.jbt@helsingor.dk 
Center for Sundhed og Omsorg: sikkerpost.so@helsingor.dk
Center for Særlig Social Indsats: sikkerpost.ssi@helsingor.dk
Center for Økonomi og ejendomme: sikkerpost.oee@helsingor.dk
(Ejendomme: sikkerpost.ce@helsingor.dk, Økonomi: sikkerpost.oes@helsingor.dk)