E-mail-adresser

Her kan du se listen over Helsingør Kommunes sikre e-mail-adresser samt almindelige e-mail-adresser. Med de sikre adresser kan du sende mails til Helsingør Kommune med personfølsomme data.

For borgere

Har du brug for at sende en sikker mail til Helsingør Kommune, kan du som borger anvende Digital Post - kræver log in med NemID.

Du skal bruge denne mulighed, når din mail har personfølsomt indhold.

Send sikker post til Helsingør Kommune


For virksomheder

Som virksomhed og/eller myndighed kan du anvende disse sikre e-mail-adresser:

Helsingør Kommune: sikkerpost.mail@helsingor.dk

Center for Erhverv, Politik og Organisation: sikkerpost.epo@helsingor.dk
Center for Økonomi og Ejendomme: sikkerpost.oee@helsingor.dk 

Center for Borgerservice, IT og Digitalisering:sikkerpost.bid@helsingor.dk 
Center for Job og Uddannelse: sikkerpost.ju@helsingor.dk
Center for Dagtilbud og Skoler: sikkerpost.ds@helsingor.dk 
Center for Særlig Social Indsats: sikkerpost.ssi@helsingor.dk
Center for Børn, Unge og Familier: sikkerpost.buf@helsingor.dk
Center for Teknik, Miljø og Klima: sikkerpost.tmk@helsingor.dk
Center for Sundhed og Omsorg: sikkerpost.so@helsingor.dk
Center for Kultur, Idræt og Byudvikling: sikkerpost.kib@helsingor.dk

Almindelige mailadresser

Helsingør Kommune: mail@helsingor.dk

Center for Erhverv, Politik og Organisation: epo@helsingor.dk
Center for Økonomi og Ejendomme: oee@helsingor.dk

Center for Borgerservice, IT og Digitalisering: bid@helsingor.dk
Center for Job og Uddannelse: ju@helsingor.dk
Center for Dagtilbud og Skoler: ds@helsingor.dk
Center for Særlig Social Indsats: ssi@helsingor.dk
Center for Børn, Unge og Familier: buf@helsingor.dk
Center for Teknik, Miljø og Klima: tmk@helsingor.dk
Center for Sundhed og Omsorg: so@helsingor.dk
Center for Kultur, Idræt og Byudvikling: kib@helsingor.dk

Center for Erhverv, Politik og Organisation

Stengade 59
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: epo@helsingor.dk