Organisationsdiagrammer

Helsingør Kommunes organisatoriske opbygning er vist via organisationsdiagrammer.

Organisationsdiagram for Helsingør Kommune

Overordnet organisationsdiagram for Helsingør Kommune.

Center for Borgerservice, It og Digitalisering

Organisationsdiagrammet viser hvordan Center for Borgerservice, It og Digitalisering er organiseret.

Center for Erhverv Politik og Organisation

Organisationsdiagrammet viser, hvordan Center for Erhverv, Politik og Organisation er organiseret i områder og teams.

Center for Særlig Social Indsats

Organisationsdiagrammet viser, hvordan Center for Særlig Social Indsats er organiseret.

Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab

Organisationsdiagrammet viser organisering af Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab i områder og teams

Center for Økonomi og Ejendomme

Organisationsdiagrammet viser, hvordan Center for Økonomi og Ejendomme er organiseret i områder og teams.

Center for Dagtilbud og Skoler

Organisationsdiagrammet viser organiseringen i Center for Dagtilbud og Skoler

Center for By, Land og Vand

Center for Teknik, Miljø og Klima skiftede pr. 1. september 2016 navn til Center for By, Land og Vand. Organisationsdiagrammet viser centrets opbygning i områder.

Center for Sundhed og Omsorg

Organisationsdiagrammet viser Center for Sundhed og Omsorgs opbygning

Center for Job og Uddannelse

Organisationsdiagrammet viser organiseringen i Center for Job og Oplevelse

Center for Børn, Unge og Familier

Organisationsdiagram, Center for Børn, Unge og Familier


Center for Erhverv, Politik og Organisation

Stengade 59
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: epo@helsingor.dk