Organisationsdiagrammer

Helsingør Kommunes organisatoriske opbygning er vist via organisationsdiagrammer.

Helsingør Kommune

Overordnet organisationsdiagram for Helsingør Kommune

Center for By, Land og Vand

Organisationsdiagram for Center for By, Land og Vand

ByLAB

ByLAB er en enhed med direkte reference til direktør Kim Jørgensen. ByLAB beskæftiger sig med data og analyse (geodata, smart city, befolkningsprognose mv.), overordnet strategisk planlægning, byudviklingsprojekter, Værftshallernes fremtid, byrumsprojekter, borgerinddragelse og samskabelse, medborgerskab, integrationsråd mv.

Center for Børn, Unge og Familier

Organisationsdiagram for Center for Børn, Unge og Familier

Center for Dagtilbud og Skoler

Organisationsdiagram for Center for Dagtilbud og Skoler

Center for Job, Borgerservice og Teknologi

Organisationsdiagram for Center for Job, Borgerservice og Teknologi

Center for Kultur, Erhverv, Politik og Organisation (1)

Organisationsdiagram for Center for Kultur, Erhverv, Politik og Organisation

Center for Sundhed og Omsorg

Organisationsdiagram for Center for Sundhed og Omsorg

Center for Særlig Social Indsats

Organisationsdiagram for Center for Særlig Social Indsats

Center for Økonomi og Ejendomme

Organisationsdiagram for Center for Økonomi og Ejendomme

Direktionens lønninger

Direktionens lønninger
Ændringer pga. Corona-virus
Vær opmærksom på, at dele af Helsingør Kommune ikke har normal drift pga. Corona-virus.
Ændringer pga. Corona-virus

Center for Kultur, Erhverv, Politik og Organisation

Stengade 59
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: kepo@helsingor.dk