Kvalitetsrapporter

Kvalitetsrapport for folkeskolen er et kommunalt mål- og resultatstyringsværktøj.

Den nyeste kvalitetsrapport for folkeskolen vedrører skoleårene 2013/2014. Kommunens samlede kvalitetsrapport baserer sig på skolernes egne kvalitetsrapporter. Kvalitetsrapporterne kan ses på skolernes hjemmesider

Kvalitetsrapporten for skoleåret 2013/2014 blev behandlet af Byrådet marts 2015.

Kvalitetsrapport for skoleåret 2013-2014