Kvalitetsstandarder

Kvalitetsstandardernes formål er at sikre en ensartet vurdering og afgørelser på baggrund af det politisk vedtagne serviceniveau.