Kvalitetsstandarder for Sundhed og Omsorg

Kvalitetsstandarderne beskriver det serviceniveau, som skal findes i Helsingør Kommune på de forskellige paragrafområder.

Hjemmepleje og plejehjem

Myndighed

Kvalitetsstandard Forebyggende hjemmebesøg.PDF

5. januar 2017
Kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg