Kvalitetsstandarder for Sundhed og Omsorg

Kvalitetsstandarderne beskriver det serviceniveau, som skal findes i Helsingør Kommune på de forskellige paragrafområder.

Hjemmepleje og plejehjem

Kvalitetsstandard afløsning og aflastning 2020

Kvalitetsstandard afløsning og aflastning
Ændret drift grundet corona-virus
Vær opmærksom på at driften fortsat kan være ændret
Få overblikket over ændringer