Rammeaftaler

Kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden har i fællesskab ansvaret for koordinering af det specialiserede socialområde.

En gang årligt indgår kommunerne og regionen indbyrdes en rammeaftale, som indeholder en udviklingsstrategi og en styringsaftale. Rammeaftalen bruges til at holde styr på udviklingen takster samt forholdet mellem behov og pladser på de sociale tilbud. Rammeaftalen sikrer desuden, at der kan være specialiserede tilbud, som borgere fra forskellige kommuner kan bruge.

Læs mere om rammeaftalerne

Ændringer pga. Corona-virus
Vær opmærksom på, at dele af Helsingør Kommune ikke har normal drift pga. Corona-virus.
Ændringer pga. Corona-virus