Tilsyn af dagtilbud

Alle kommuner er ifølge dagtilbudsloven forpligtede til at føre tilsyn med alle dagtilbud i deres kommune.

I Helsingør Kommune foretages der følgende tilsyn:

  • pædagogisk tilsyn
  • sundhedsmæssigt tilsyn på 0-6-årsområdet, der varetages af Sundhedstjenesten
  • økonomisk tilsyn, der varetages af Center for Økonomi og Ejendomme
  • bygningsmæssigt tilsyn, der varetages af Center for Økonomi og Ejendomme med flere
  • legepladstilsyn tilsyn, der varetages af certificeret legepladsinspektør.

Ramme for tilsyn med Helsingør Kommunes dagtilbud