Tilsynsrapporter - Voksne med særlige behov

Se tilsynsrapporterne for Helsingør Kommunes tilbud til voksne med særlige behov.

Socialtilsyn Hovedstaden fører tilsyn med botilbud. Helsingør Kommune fører tilsyn med dag- og beskæftigelsestilbud. Både private og kommunale tilbud modtager tilsyn. 

Tilsyn med kommunale tilbud

For de tilbud, som Socialtilsynet fører tilsyn med, linker hjemmesiden til tilbudsportalen, hvor tilsynsrapporterne kan findes.

Center for Job og Oplevelse - Vinkeldamsvej (kommunalt tilsyn)

Center for Job og Oplevelse - Højvangen (kommunalt tilsyn)

CROS (Center for Rusmidler, Omsorg og Støtte - inkluderer Valhalla, Pensionatet i Hornbæk og Rusmiddelcentret) (Socialtilsynet)

Kronborghus/Kronborgsund (Socialtilsynet)

SPUC (Socialtilsynet)

Wisborg, Sudergade og Broen - opgangsbofællesskaber og afklaringstilbud (Socialtilsynet)

Helsingør Kommunes tilsyn med private beskæftigelses- og aktivitets- og samværstilbud

Tilsynsrapport Chaplin Bo, Beskæftigelse og Uddannelse - januar 2016.pdf

Helsingør Kommune fører tilsyn med private aktivitets- samværs- og beskæftigelsestilbud i kommunen. Chaplin Bo, Beskæftigelse og Uddannelse er et bredt tilbud til både borgere med udviklingshandicap.

 Yderligere private tilbud, som ikke er underlagt kommunalt tilsyn, kan fremsøges på Tilbudsportalen.

 

Center for Særlig Social Indsats

Birkedalsvej 27
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: ssi@helsingor.dk (ingen personfølsomme oplysninger)