Børnekultur

Kulturaktiviteter bidrager til børns fantasi, leg og udvikling. Derfor samarbejder kulturområdet med dagtilbuddene og skoler i Helsingør Kommune.

Helsingør og kultur er to uadskillelige størrelser. Også selvom størrelsen er lille og er et barn. 

Tanken om at gøre kulturen til en del af børnenes verden startede i 1991, hvor Børnekulturcentret i Toldkammeret dannet. Den indsats blev fulgt op af, at Helsingør Kommune i 2001 ansatte en børnekulturkonsulent i Helsingør Kommune, der siden har skabt spændende læringsforløb for alle børn i kommunen i tæt samarbejde med Kulturinstitutionerne. Herudover arrangerer kulturinstitutionerne sommerferieaktiviteter, kultur i boligområder, Kulturjagten, familie- og fritidsaktiviteter, aktiviteter med unge.

Formålet med indsatsen er at kunst og kultur bidrager til børnens nysgerrighed og understøtter almen dannelse og fællesskaber. Kunst og kultur træner også børn og unge i at være kreative og kunne fordybe sig. 

Vision 2030

Helsingør Kommune er i front på børne- og ungekulturområdet i Danmark. Det ønsker vi også at være i 2030. Vi skal fortsat bidrage til børn og unges kreative dannelse og muligheder for at skabe sig selv som mennesker. Verden er foranderlig. De kompetencer kunst og kultur er med til at give børn og unge, bidrager til, at de kan navigere i en fremtid, vi ikke kender. Derfor skal billedkunst, musik, litteratur, kulturarv, scenekunst og natur indgå i alle børn og unges opvækst – også som en del af Vision 2030.

 

Kulturens Børn – Kreative Børn

For 8. år i træk tilbyder kulturinstitutionerne i Helsingør Kommune en række Åben Skole kultur- og naturaktiviteter for alle klassetrin. I skoleåret 2019/20 kan 2. klasserne fx besøge den nye musikskole, 4. klasserne inviteres på en byvandring med historier fra gamle dage og 5. klasserne får indblik i computerspillets kulturhistorie og arbejder kreativt med elementer fra spilverdenen. På M/S Museet for Søfart skal 7. klasserne lave podcast og 9. klasserne tilbydes en ny version af mangfoldighedsdagen.  Alle skoleklasser i Helsingør Kommune får et kulturelt tilbud gennem børnekulturkonsulenten.
For 4. klasserne er det i år ’Byen fortæller’ – en times rundtur i Helsingør med historiefortæller André Andersen.

Kulturtilbud på de øvrige klassetrin:
0. klasse: Danselaboratorium
1. klasse: Fisk- og farvelaboratorium på Øresundsakvariet
2. klasse: Besøg på Musikskolen
3. klasse: ’Polar Bear’ – forestilling og danselaboratorium
4. klasse: ’Byen fortæller’ – byvandring i Helsingør
5. klasse: ’Next Level’ – om computerspil, på Teknisk Museum
6. klasse: Håndværk på Flynderupgård
7. klasse: ’Troels Kløvedal’ – podcast og udstilling på M/S Museet for Søfart
8. klasse: ’Kunst i projektopgaven’ – elevworkshop på Ungdomsskolen
9. klasse: Mangfoldighedsdag på Kulturværftet

 I skoleåret 2018/19 deltog 500 klasser/ 10.000 elever fx i teater- og musikforestillinger, litterære oplevelser podcast- og danseworkshops, fiskedissektion og fiskecroquis, særlige museumsaktiviteter og meget mere.

 

Kultur til de allermindste borgere

Åben Dagtilbud er et kultursamarbejde med dagtilbudene for børn i alderen 0-6 år. I 2018 deltog over 2.000 børn mellem 0-6 år i kulturelle aktiviteter i dagtilbuddene og på kulturinstitutionerne, fx besøg af Billedskolen og Musikskolen, Øresundsakvariet, koncerter, teater og meget mere. I alt blev der gennemført 300 aktiviteter. Samarbejdet mellem dagtilbuds- og kulturområdet er foreløbigt en 4-årig indsat frem til 2021.  Alle kommunens 26 dagtilbud og allermindste borgere også få et indblik i kulturens forunderlige verden. I 2019 er teamerne:

  • Musik og cirkus
  • Lyd
  • Vand – formidlet gennem historiefortælling, billedkunst og naturvidenskab
  • Film, animation og billedkunst
  • Film, animation og bevægelse

 

Hvem står bag børnekulturindsatsen?

Bibliotekerne Helsingør, Billedskolen i Toldkammeret/Kulturværftet, Musikskolen, Museerne Helsingør, Helsingør Teater, M/S Museet for Søfart, Danmarks Tekniske Museum, Øresundsakvariet, Naturcentret Nyruphus, Ungdomsskolen og JA-kontoret, Staben for læring (DS) og Børnekulturkonsulenten for Helsingør Kommune. Herudover bidrager Frivillighedscenter Helsingør, Kulturhus Syd og indsatsen ”Gang i Nordvest”. Tilsammen hedder de Netværk for Børnekultur

Center for Kultur, Erhverv, Politik og Organisation

Stengade 59
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: kepo@helsingor.dk