Børneattest

Som forening er I forpligtet til at indhente børneattester på alle trænere, ledere og andre frivillige, der har med børn under 15 år at gøre.

Erklæring om børneattest til Helsingør Kommune

Som forening eller aftenskole skal I én gang årligt afgive erklæring om, at I overholder reglerne om indhentelse af børneattester. Erklæringen skal indsendes, uanset om jeres forening har medlemmer under 15 år eller ej.

Erklæringen er en forudsætning for, at foreningen kan modtage tilskud eller benytte kommunale lokaler. 

Hent erklæringen om børneattest

Børneattest fra Politiet

Lovgivningen kræver, at I indhenter attester én gang på trænere, instruktører eller holdledere, som er fast tilknyttet foreningen, og som skal have direkte kontakt med børn under 15 år.

Vi anbefaler, at foreningen gentager det med jævne mellemrum, fx én gang om året eller én gang hvert andet år. Samtykkeerklæringen udfyldes af de pågældende ledere/trænere, og indsendes derefter til politiet. Den attest, I får retur fra politiet, skal I selv opbevare i foreningen.

Foreningen har naturligvis pligt til at reagere, hvis en børneattest viser, at den frivillige er straffet efter de bestemmelser i straffeloven, som vedrører seksuelle forhold til børn under 15 år.

Hent samtykkeerklæring til indhentning af børneattester

Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt

Birkedalsvej 27
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: Skriv sikkert til Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt