Book kommunale lokaler

Har din forening fx brug for et lokale, en fodboldbane, gymnastiksal eller andet, har I mulighed for at låne kommunale lokaler.

Som godkendt forening i Helsingør Kommune har I mulighed for at få stillet lokaler og faciliteter til rådighed til jeres aktiviteter, hvis kommunen har egnede og ledige faciliteter til rådighed. Foreningen skal betale et gebyr for at benytte de kommunale faciliteter og lokaler.

Der opkræves ikke gebyr for stævner og turneringer under et anerkendt forbund. Gebyrindtægterne indgår i puljen for lokaletilskud, der som udgangspunkt yder økonomisk støtte til foreningers brug af egne eller lejede lokaler. Gebyropkrævningen bliver udsendt hvert år i 3. kvartal til foreningernes E-boks. Der kan undtagelsesvis og i helt særlige tilfælde søges om gebyrfritagelse. Gebyrfritagelse bevilges som udgangspunkt kun for et år af gangen. Eventuelle ansøgninger skal ske skriftligt til folkeoplysning@helsingor.dk senest den 1. maj med begrundelse for, hvorfor I ønsker fritagelse samt vedlagt kopi af foreningens regnskab. Vi vurderer de indsendte ansøgninger ud fra en samlet betragtning af foreningens aktivitetsniveau og økonomi. 

Læs retningslinjer for udlån af lokaler

Book kommunale lokaler

Ændringer pga. Corona-virus
Vær opmærksom på, at dele af Helsingør Kommune ikke har normal drift pga. Corona-virus.
Ændringer pga. Corona-virus

Helsingør Kommunes Idrætsanlæg

Gl. Hellebækvej 63-65
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 39 75
E-mail: hi@helsingor.dk