Frivilligt socialt arbejde

Frivilligt socialt arbejde er aktiviteter af social eller sundhedsmæssig karakter, som drives af frivillige.

Arbejdet sigter på at give enkeltindivider/grupper en øget livskvalitet eller omsorg samt at forebygge og løse velfærdsproblemer inden for det sociale og sundhedsmæssige område. Foreninger og organisationer, som udfører frivilligt socialt arbejde er kendetegnet ved:

 • At være grundlagt på frivillig basis.
 • At være "non-profit", dvs. de skal ikke skabe økonomisk overskud.
 • At den frivillige indsats udgør en betydningsfuld del af grundlaget.

I Helsingør Kommune er det frivillige sociale arbejde et værdifuldt supplement til den offentlige indsats på det sociale område.

Tilskud til frivilligt socialt arbejde i Helsingør Kommune - §18

Helsingør Kommune uddeler én gang om året tilskud til frivilligt socialt arbejde – de såkaldte §18 midler. Send jeres ansøgning senest 13. februar 2020.

Hvad kan der søges til?

 • Aktiviteter, hvor den frivillige indsats spiller en afgørende rolle.
 • Aktiviteter, der er åbne for alle relevante borger i målgruppen.
 • Aktiviteter, hvor foreninger samarbejder.
 • Aktiviteter, der er forankrede i Helsingør Kommune.
 • Aktiviteter, der supplerer eller udvikler Helsingør Kommunes egne indsatser .

Hvem kan søge?

 • Sociale foreninger og organisationer.
 • Frivilliggrupper.
 • Andre foreninger og borgere med gode idéer til frivilligt socialt arbejde.

Hvornår?

 • Ansøgninger kan indsendes til og med 13. februar 2020.
 • Svar på ansøgning blev sendt ud medio marts 2020.
 • OBS: Udbetalingen af midlerne finder først sted i første halvdel af april 2020. Det skyldes den nuværende COVID19 (corona)-situation.

Nyttig viden, før du søger:

 • Det er nødvendigt med NemID for at udfylde ansøgningsskemaet.
 • Foreninger og organisationer skal oplyse CVR-nummer.
 • Foreninger, der har modtaget tilskud i 2019, skal indsende regnskabsberetning.
 • Foreninger, der modarbejder eller underminerer demokrati og grundlæggende friheds- og menneskerettigheder, kan ikke opnå økonomisk støtte.

Skriv hvis du har spørgsmål

Læs foreningsguiden om CVR-nummer, NemID og så videre.

Se fordelingen af penge til frivilligt socialt arbejde i 2020

Tilskud til frivilligt socialt arbejde - fælleskommunal pulje §18

En række kommuner i den nordlige del af Region Hovedstaden har oprettet en fælleskommunal pulje til støtte af frivilligt socialt arbejde efter servicelovens § 18.

De deltagende kommuner er Allerød, Fredensborg, Gribskov, Halsnæs, Helsingør, Hørsholm og Hillerød kommuner.

Formålet med puljen er at støtte og opmuntre til mere samarbejde på tværs af frivillige sociale foreninger samt støtte projekter, som falder uden for kriterierne, når der uddeles kommunale §18-midler, fx fordi aktiviteten ikke er lokalt baseret, eller går på tværs af flere kommuner.

I 2020 administrerer Halsnæs Kommune den fælleskommunale §18 pulje.

Søg via linket (ansøgningsskema er cirka midt på siden)

Ændringer pga. Corona-virus
Vær opmærksom på, at dele af Helsingør Kommune ikke har normal drift pga. corona-virus.
Ændringer pga. Corona-virus
Frivilligcenter Helsingør

På Frivilligcenter Helsingørs hjemmeside kan du læse mere om frivilligt arbejde i Helsingør Kommune.

Gå til Frivilligcenter Helsingørs hjemmeside

Helsingør ByLAB

Sct. Anna Gade 5C
3000 Helsingør
Tlf. 49 28 28 28
Mail: bylab@helsingor.dk