Frivilligt socialt arbejde

Frivilligt socialt arbejde er aktiviteter af social eller sundhedsmæssig karakter, som drives af frivillige.

Arbejdet sigter på at give enkeltindivider/grupper en øget livskvalitet eller omsorg samt at forebygge og løse velfærdsproblemer inden for det sociale og sundhedsmæssige område. Foreninger og organisationer, som udfører frivilligt socialt arbejde er kendetegnet ved:

 • At være grundlagt på frivillig basis.
 • At være "non-profit", dvs. de skal ikke skabe økonomisk overskud.
 • At den frivillige indsats udgør en betydningsfuld del af grundlaget.
 • At medlemskab er frivilligt.

I Helsingør Kommune er det frivillige sociale arbejde et værdifuldt supplement til den offentlige indsats på det sociale område.

Tilskud til frivilligt socialt arbejde

Helsingør Kommune uddeler én gang om året tilskud til frivilligt socialt arbejde – de såkaldte §18 midler. Næste mulighed for at søge puljen er i 2020.

Hvad kan der søges til?

 • Der kan søges om tilskud, når den frivillige indsats er afgørende for, at arbejdet bliver udført.
 • Aktiviteten skal være netværksskabende for andre end dig selv, dine nærmeste bekendte og familie.
 • Aktiviteten skal være lokalt forankret, og den skal være direkte rettet mod borgere i Helsingør Kommune.

Hvem kan søge?

 • Sociale foreninger og organisationer.
 • Frivilliggrupper.
 • Andre foreninger og borgere med gode idéer til frivilligt socialt arbejde.

Hvornår?

 • Ansøgninger har kunnet indsendes i perioden fra 15. januar-20. februar 2019.
 • Svar på ansøgning kan forventes ultimo marts.
 • Eventuelle spørgsmål kan stilles på mail til kumit@helsingor.dk

Typisk stillede spørgsmål - og svar

Læs mere om CVR og NemID til foreninger

Oversigt over §18-bevillinger og afslag 2019

Aktivitetskontoret

Her kan du få hjælp til at gennemføre en ny aktivitet blandt de borgere, der modtager enten førtids- eller folkepension eller blot er over 60 år.

På Aktivitetskontoret kan du få hjælp og vejledning til at starte en ny spændende aktivitet. Du kan også få råd og vejledning om økonomi, problemløsninger og praktiske ting.

Du kan søge om at få hjælp til at udføre administrative opgaver, som er forbundet med en aktivitet.

Du kan forhøre dig om stort og småt inden for området aktivitetstilbud, specielt rettet mod målgruppen pensionister og efterlønsmodtagere.

Skriv en e-mail til Aktivitetskontoret

Du er velkommen til at kontakte Aktivitetskontoret dagligt på telefon 49 28 29 29. Du er velkommen til at træffe en aftale om et møde, når det passer dig.

Frivilligcenter Helsingør

På Frivilligcenter Helsingørs hjemmeside kan du læse mere om frivilligt arbejde i Helsingør Kommune.

Gå til Frivilligcenter Helsingørs hjemmeside

Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab

Stengade 72
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: kumit@helsingor.dk