Tilskud frivilligt socialt arbejde

Aktiviteten skal være lokalt forankret, og den skal være direkte rettet mod borgere i Helsingør Kommune.

Du kan søge under "Lov om social service §18" Helsingør Kommune om tilskud til frivilligt socialt arbejde, når den frivillige indsats er afgørende for, at arbejdet bliver udført, herunder at være netværksskabende for andre end dig selv og dine nærmeste bekendte og familie.

Det kan fx være:

  • Foreninger og organisationer.

  • Borgere, der har en god ide, som gerne skal udmønte sig i etablering af en ny aktivitet til gavn for andre end dem selv, og hvor der er behov for midler til dette.

  • Foreninger og organisationer, der som formål arbejder frivilligt med socialt og netværksskabende arbejde, og som ønsker at udvikle nye aktivitetstilbud eller sikre vedligehold af eksisterende rammer herfor.

Som udgangspunkt tildeles der midler for et kalenderår eller som et engangstilskud. Det er en vurdering, der afgøres i Tildelingsudvalget, som behandler de indkomne ansøgninger.

Søg tilskud til frivilligt socialt arbejde

hent ansøgningsskema for tilskud til frivilligt arbejde

Du kan søge via linket herover eller få et ansøgningsskema på tlf. 49 28 29 29, eller via mail til Helsingør Kommune.  

Søg den fælleskommunale §18-pulje

Oversigt over §18 bevillinger og afslag 2017Aktivitetskontoret

Kronborgvej 1A
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 29 29
E-mail: han41@helsingor.dk