Book kommunale lokaler

Har din forening fx brug for et lokale, en fodboldbane, gymnastiksal eller andet, har I mulighed for at låne kommunale lokaler.

Som godkendt forening kan I låne kommunale lokaler mod et mindre gebyr.

Der kan undtagelsesvis og i helt særlige tilfælde søges om gebyrfritagelse. Gebyrfritagelse bevilges som udgangspunkt kun for et år af gangen. Eventuelle ansøgninger skal ske skriftligt til folkeoplysning@helsingor.dk senest den 1. maj med begrundelse for, hvorfor I ønsker fritagelse samt vedlagt kopi af foreningens regnskab. Vi vurderer de indsendte ansøgninger ud fra en samlet betragtning af foreningens aktivitetsniveau og økonomi.

Retningslinjer for lån af kommunale lokaler

Ændringer pga. Corona-virus
Vær opmærksom på, at dele af Helsingør Kommune ikke har normal drift pga. corona-virus.
Ændringer pga. Corona-virus

Helsingør Kommunes Idrætsanlæg

Gl. Hellebækvej 63-65
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 39 75
E-mail: hi@helsingor.dk