Book kommunale lokaler

Har din forening fx brug for et lokale, en fodboldbane, gymnastiksal eller andet, har I mulighed for at låne kommunale lokaler.

Som godkendt forening kan I låne kommunale lokaler mod et mindre gebyr.

Se gebyrer for foreninger på idraet.helsingor.dk

Der kan undtagelsesvis og i helt særlige tilfælde søges om gebyrfritagelse. Gebyrfritagelse bevilges som udgangspunkt kun for et år af gangen. Eventuelle ansøgninger skal ske skriftligt til folkeoplysning@helsingor.dk senest den 1. maj med begrundelse for, hvorfor I ønsker fritagelse samt vedlagt kopi af foreningens regnskab. Vi vurderer de indsendte ansøgninger ud fra en samlet betragtning af foreningens aktivitetsniveau og økonomi.

Retningslinjer for lån af kommunale lokaler

Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab

Stengade 72
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: kumit@helsingor.dk