Helsingør Kommunes Sportsgalla 2019

Idræts- og Fritidsudvalget ønsker igen i år at hylde det lokale idrætsliv og sportspræstationer.

Idræts- og Fritidsudvalget ønsker igen i år, at hylde de personer, som i 2019 enten har vist stort engagement i det lokale idrætsliv eller udøvet store sportslige præstationer.

Det kommer til at foregå ved to arrangementer lørdag den 18. januar 2020:

  • Sportsgalla for unge i alderen 13-16 år på Helsingør Stadion kl. 14.00-15.00
  • Sportsgalla for de voksne i Helsingør Hallen kl. 18.00-23.30

I forbindelse med de to gallaarrangementer bliver der uddelt priser for fx årets sportspræstation, årets træner, årets klub og mange flere.

Hver idrætsforening opfordres til at indstille de udøvere og frivillige ledere, som i 2019 har ydet en ekstra indsats, og som derfor fortjener at blive anerkendt.

Tilmelding - Sportsgalla for voksne

Indstilling til priser – Sportsgalla for voksne

Tilmelding – Sportsgalla for unge

Indstilling til priser – Sportsgalla for unge

Vær opmærksom på, at hver forening max. kan tilmelde 8 personer til voksengallaen inklusive den, der står for tilmeldingen. Husk også hvis det er muligt at indregne de personer, I har indstillet til priser, så de har mulighed for at blive fejret. Hvis de indstillede er et hold på mere end 8 personer, og de får en nominering, vil vi så vidt muligt sørge for pladser til alle. Der er fri tilmelding til ungegallaen.

Der er frist for tilmeldinger og indstillinger den 13. december 2019 kl. 12.00. Husk at følge Sportsgalla på Facebook

Se invitation til Sportsgalla for unge

Se invitation til Sportsgalla

Komite udvælger vinderne

Komite udvælger vinderne

En komite, der består af relevante aktører fra Helsingør Talent og Elite, Idræts- og Fritidsforum, Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab samt erhvervslivet i Helsingør Kommune, udvælger blandt de indstillede de nominerede, hvoraf vinderen er i blandt. De nominerede offentliggøres kort for jul på helsingor.dk. Vinderne offentliggøres til Sportsgallaen for henholdsvis unge og voksne.

Kriterier for priser til Sportsgalla 2019 - Voksne

Årets sportspræstation

Prisen gives til den idrætsudøver eller det hold, der har ydet den bedste idrætspræstation i årets løb. Modtageren skal være medlem af en idrætsforening i Helsingør Kommune eller bosat i kommunen.

Årets idrætsleder

Prisen gives til en idrætsleder, som gennem flere år har ydet en særlig indsats som leder i en af Helsingør Kommunes idrætsforeninger.

Årets veteran

Prisen gives til en idrætsudøver, der er fyldt 40 år, og der i det forgangne år har udført en ekstraordinær sportspræstation. Modtageren skal være medlem af en idrætsforening i Helsingør Kommune eller bosat i kommunen.

Årets træner

Prisen gives til en træner, som i flere år har ydet en særlig indsats som træner i en idrætsforening i Helsingør Kommune.

Årets klub

Prisen gives til den klub som i det foregående kalenderår har udviklet sig mest, enten på det sociale eller det sportslige plan. I vurderingen af de nominerede klubber skal der lægges vægt på vilje og evne til samarbejde med andre klubber og idræts- og træningsmiljøer. Det skal ligeledes vægtes højt, om de norminerede klubber prioriterer træningssamarbejde på tværs af aldersgrupper, hvor ældre og mere erfarne atleter bidrager med viden og erfaringer.

Årets særpris

Prisen gives til den idrætsleder eller den idrætsudøver, som gennem flere år har ydet en særlig indsats på idrætsområdet i en af Helsingør Kommunes idrætsforeninger.

Årets parasportpris

Prisen gives til den idrætsudøver, idrætsleder eller det hold, der har ydet en særlig indsats inden for parasport. Modtageren skal være medlem af en idrætsforening i Helsingør Kommune eller bosat kommunen.

Spar Nord Prisen i samarbejde med Helsingør Talent & Elite

Spar Nord Prisen tildeles en ung idrætsudøver, der via sit talent, målrettet træning og ihærdig indsats må kunne forventes, at præge sin idrætsgren i årene fremover. Udøveren skal som minimum være fyldt 14 år, dyrke sin idræt i en forening eller bo i Helsingør Kommune samt have opnået ekstraordinær fremgang eller resultater på nationalt og/eller internationalt niveau.

Fokus er på talenternes langsigtede sportslige udvikling, fremfor det kortsigtede resultat. Der er åbenhed for samarbejde med andre klubber og træningsmiljøer, hvis det kan bidrage til talenternes udvikling. 

Der er træningssamarbejde og aktiviteter på tværs af aldersgrupper, hvor ældre, positive rollemodellers kompetencer nyttiggøres til at skabe videndeling og motivation hos yngre talenter.

Prioritering af sportsgrene

Helsingør Kommune prioriterer de sportsgrene og discipliner, som er en del af kommunens samarbejde med Team Danmark eller indgår i et formaliseret samarbejde med Danmarks Idræts-Forbund eller Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger.

 

Kriterier for priser til Sportsgalla 2019 - Unge

Årets trænings- og udviklingspris

Prisen gives til en idrætsudøver eller hold, der i et talentmiljø har gennemgået en målrettet udvikling gennem struktureret træning. Prisen gives til udøvere eller hold, der arbejder langsigtet med deres målsætninger. Modtageren skal være medlem af en idrætsforening i Helsingør Kommune eller bosat i kommunen.

Årets talentudvikler

Prisen gives til en træner, som arbejder i et talentudviklingsmiljø, hvor værdisæt for talentudvikling efterleves og som i flere år har ydet en sær¬lig indsats som træner i en idrætsforening i Helsingør Kommune. Trænerens arbejde er struktureret og langsigtet for at skabe udvikling og trivsel hos de aktive.

Årets talentudviklingsmiljø

Prisen gives til den klub, som i det foregående kalenderår har prioriteret at skabe talentudviklingsmiljøer på højt niveau med aldersrelateret træning. I vurderingen af de nominerede klubber skal der lægges vægt på vilje og evne til samarbejde med andre klubber og idræts- og træningsmiljøer samt efterlevelse af værdisættet. Det skal ligeledes vægtes højt, om de norminerede klubber prioriterer træningssamarbejde på tværs af aldersgrupper, hvor ældre og mere erfarne atleter bidrager med viden og erfaringer.

Prioritering af sportsgrene

Helsingør Kommune prioriterer de sportsgrene og discipliner, som er en del af kommunens samarbejde med Team Danmark eller indgår i et formaliseret samarbejde med Danmarks Idræts-Forbund eller Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger.

 

Nyttig information om Sportsgalla

Ved for mange tilmeldte til arrangementerne kan det blive nødvendigt at sortere i tilmeldingerne. Helsingør Kommune forbeholder sig ret til at sikre, at så mange foreninger som muligt kan deltage i de to gallaarrangementer.

Der vil blive taget billeder til Sportsgalla, som lægges på kommunens hjemmeside, sociale medier samt trykkes i lokale aviser. Såfremt du ser et billede med dig på, som du ikke ønsker skal være offentliggjort, fjerner vi dem. Det kræver bare, at du skriver til: sportsgalla@helsingor.dk

Sportsgalla

Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab
Stengade 72
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
sportsgalla@helsingor.dk