Søg Udviklingspuljen om støtte til udviklingsarbejdet indenfor folkeoplysningsområdet

Der er lukket for ansøgninger i 2018 da puljen er tom

Har du en idé til en ny aktivitet eller forening, og har du brug for støtte til at udvikle den, så er Udviklingspuljen måske interessant for dig.

Der kan blandt andet søges om støtte til:

  • Initiativer, der inddrager nye målgrupper i aktiviteter inden for lovens område
  • Aktiviteter for grupper med særlige behov
  • Samarbejde mellem foreninger/aftenskoler/selvorganiserede og institutioner
  • Projekter, der nytænker sundhed, forebyggelse og bevægelse
  • Projekter/initiativer, der har til formål at tiltrække frivillige
  • Tiltag som især gavner unge, herunder også etniske minoriteter
  • Foreningsudviklingsprojekter

Der ydes kun støtte til et projekt én gang.

Udviklingspuljen var i 2018 på 200.000 kr. Der er nu lukket for ansøgninger, da puljen er opbrugt for i år. Der kan søges igen i 2019.

Ansøgninger behandles på Idræts- og Fritidsforums møder fire gange om året. KUMIT skal have modtaget ansøgninger senest 14 dage inden møder i Idræts- og Fritidsforum.

Ansøgning fremsendes til Kumit@helsingor.dk mrk. "Udviklingspuljen".

Puljen er fastsat af Kommunalbestyrelsen jf. §6 stk. 3 i Folkeoplysningsloven til udviklingsarbejde med et folkeoplysende sigte.Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab

Stengade 72
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: kumit@helsingor.dk