Søg Udviklingspuljen om støtte til udviklingsarbejdet indenfor folkeoplysningsområdet

Har du en idé til en ny aktivitet eller forening, og har du brug for støtte til at udvikle den, så er Udviklingspuljen måske interessant for dig.

Der kan blandt andet søges om støtte til:

  • Initiativer, der inddrager nye målgrupper i aktiviteter inden for lovens område
  • Aktiviteter for grupper med særlige behov
  • Samarbejde mellem foreninger/aftenskoler/selvorganiserede og institutioner
  • Projekter, der nytænker sundhed, forebyggelse og bevægelse
  • Projekter/initiativer, der har til formål at tiltrække frivillige
  • Tiltag som især gavner unge, herunder også etniske minoriteter
  • Foreningsudviklingsprojekter

Der ydes kun støtte til et projekt én gang.

Ansøgninger behandles på Idræts- og Fritidsforums møder fire gange om året. KUMIT skal have modtaget ansøgninger senest 14 dage inden møder i Idræts- og Fritidsforum. 

Møderne i 2019 ligger den 26.februar, den 21. maj, den 24. september og den 17.december.

Ansøgning fremsendes til Kumit@helsingor.dk mrk. "Udviklingspuljen".

Puljen er fastsat af Kommunalbestyrelsen jf. §6 stk. 3 i Folkeoplysningsloven til udviklingsarbejde med et folkeoplysende sigte.

Center for Dagtilbud og Skoler

Birkedalsvej 27
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: Skriv sikkert til Center for Dagtilbud og Skoler