I 2023 bliver IRONMAN 70.3 Elsinore afholdt søndag den 25. juni. Fredag den 23. juni er der minitriatlon, 4-18-4.

Søndag: IRONMAN 70.3 Elsinore

Start og målområdet ved afviklingen af IRONMAN 70.3 findes på Kulturhavnen - ved Kulturværftet.

Vejene på cykelruten vil være lukkede mellem kl. 05.30-16.30.

Cykelruten går via Ndr. Strandvej til Sandagerhusvej, og videre til Saunte, Borsholm, Havreholm, Plejelt, Tikøb, Gurre, Nygård, Horserød og tilbage til Borsholm, inden der køres retur til Helsingør.

Da man ikke kan køre ad Hornbækvej fra Gurrevej til Gl. Havreholmvej og omvendt, bliver trafikanterne ledt af alternative ruter over Tikøb via Harreshøjvej, til Esrum Hovedgade, videre op til Dronningmølle.

Der opsættes infoskilte og omkørselstavler til trafikanterne, og der vil på lukkede veje op til ruten opsættes afspærring.

Cykelruten åbnes delvist, når cykelløbet er passeret. Det er politiet i samarbejde med vejmyndigheden, som vurderer, hvornår delstrækninger kan åbnes.

Vær opmærksom på at cykelruten i år er omlagt, så den østlige ende af Esrumvej og Gurrevej - tættest på Helsingør by - holdes åbne og krydsbare.

Det er muligt at køre ad Hellebækvej mellem Nygård og Hellebæk. Bommen er åben.

Se kort over cykelruten

Løberuten går via Kronborg Slot og Helsingør Centrum.
Havnegade, indre by og Kronborgvej vil derfor være spærret fra kl 06.00 og frem til kl. 19.00.

Se kort over løberuten

Lørdag den 24. juni er der ingen afspærringer i byen - alle veje er åbne.

Fredag: Minitriatlon 4-18-4

Fredag den 23. juni er der minitriatlon med start og mål ved Kulturværftet. Her skal deltagerne svømme 400 m, cykle 18 km og til sidst løbe 4 km.

Cykelruten går ad Nordre Strandvej Cykelruten går til Hellebæk, hvor der vendes kort før Sveasvej og køres retur til Helsingør. Vejene på selve ruten lukkes kl. 17.00 og forventes at åbne igen senest kl. 22.00. Sidevejene spærres også samtidigt for færdsel ud på ruten.

Se kort over ruten

Kontakt

Hvis du har spørgsmål til fx vejspærringer og trafikale forhold eller hvis du har ekstraordinært behov for at komme igennem afspærringer fx ved planlagt konfirmation, bryllup eller lignende, så kontakt gerne Parkeringsservice i god tid.

Skriv til parkeringsservice@helsingor.dk

Gode råd til løbsdagene

• Stil bilen uden for ruten i god tid inden løbet
• Kør hjemmefra i god tid
• Følg henvisninger fra politi, hjemmeværn, trafikofficials og frivillige vagter til alternative ruter
• Spørg til råds om, hvor du som gående eller cyklist kan krydse ruten
• Benyt offentlig transport – på MOVIAS og lokalebanens hjemmesider kan du se køreplaner for de omlagte og ændrede ruter