Kommunen, hvor borgere og virksomheder indgår i og bidrager til fællesskabet.

 - Helsingør Kommune

Byrådet i Helsingør

Se de 25 medlemmer af Helsingør Byråd, som er valgt af kommunens borgere for en fireårig periode. Den nuværende periode går fra 1. januar 2014 til 31. december 2017.

 - Helsingør Kommune

Deltag i høringer og lokalplanforslag

Her har borgere og andre interessenter mulighed for at deltage i høringer om kommuneplan, lokalplaner og andre større planer. Siden skal give borgerne en nemmere adgang og overblik over alle de høringer, vi har gang i.