Seminarer i 2013

Offentliggørelse af udgifter til afholdte budgetseminarer i 2013.

Budgetseminar den 19. og 20. september 2013 på Bautahøj, Jægerspris

 

Deltagere:

23 byrådsmedlemmer
1. suppleanter fra C, O, V og Ø
direktionen
centerchefer
2 områdeledere fra Center for Økonomi og Styring
3 økonomikonsulenter
Hoved-MED

Program

Samlede udgifter:

Kursusophold i alt 145.725,00 kr.
Drikkevarer (øl/vand/vin til måltider samt efter middagen)          31.223,00 kr.
Kopier 965,00 kr.
Bustransport 6.300 kr.
Rundstykker i bussen 847,50 kr.
Fraværsgodtgørelse byrådsmedlemmer 442,00 kr.
Diæter suppleanter 6.320,00 kr.
I alt udgifter til seminar inkl. moms 191.822,50 kr.

 

 ----------------------------------------------------------------------------------

Budgetseminar den 18. april 2013 på Kulturværftet

57 deltagere:

Byrådet
1. suppleanter fra A, C, O, V og Ø
direktionen
centerchefer
1 sekretariatschef
2 områdeledere fra Økonomi og Styring
2 konsulenter fra Økonomi og Styring
medarbejderrepræsentanter i Hoved-MED

Program

Samlede udgifter:

Forplejning            13.680 kr.
Plenumlokaler og grupperum inkl. opstilling                           4.700 kr.
I alt udgifter til seminar 18.380 kr.


Center for Erhverv, Politik og Organisation

Stengade 59
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: epo@helsingor.dk