Vederlag byråd og udvalg

Byrådsmedlemmerne får et fast vederlag efter de regler, der er fastsat af Økonomi- og Indenrigsministeriet.

Byrådsmedlemmerne i Helsingør Byråd får vederlag for deres arbejde i byråd, stående udvalg mv. samt tillæg, hvis de har børn under 10 år.

Reglerne om vederlag findes i den kommunale styrelseslov, bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension mv. for varetagelse af kommunale hverv og Helsingør Kommunes styrelsesvedtægt.

Der kan oppebæres forskellige typer af vederlag:

1. Fast vederlag
2. Udvalgsvederlag
3. Formandsvederlag
4. Børnetillæg
5. Vederlag til 1. og 2. viceborgmester
6. Særlige vederlag

 

1. Fast vederlag


Alle byrådsmedlemmer modtager et fast vederlag, for deres kommunalpolitiske arbejde, bortset fra arbejdet som medlem af og formand for stående udvalg, samt hvervet som borgmester og 1. og 2. viceborgmester.

I 2017 udgør vederlaget 89.313,96 kr./år, 7.442,83 kr./md.

 

2. Udvalgsvederlag


Byrådet har besluttet, at der skal ydes udvalgsvederlag til de byrådsmedlemmer, der er medlemmer af Økonomiudvalget, de stående udvalg og Børn- og Ungeudvalget.

Det samlede formands- og udvalgsvederlag kan højst udgøre 315 % af borgmesterens vederlag.

 

3. Formandsvederlag


Byrådet har besluttet, at der skal ydes vederlag til formændene for de stående udvalg.

Byrådet godkendte på sit møde den 27. februar 2017, at udvalgsformændenes vederlag ændres (fra 23 %) til at udgøre 20 % af borgmesterens vederlag.

Fordelingen af den samlede udvalgsformandspulje på 130 % af borgmesterens vederlag er fastlagt i styrelsesvedtægten.

Formanden for:
- Beskæftigelsesudvalget oppebærer 20 % af borgmesterens vederlag
- Børne- og Uddannelsesudvalget oppebærer 20 % af borgmesterens vederlag
- Kultur- og Turismeudvalget oppebærer 20 % af borgmesterens vederlag
- Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget oppebærer 20 % af borgmesterens vederlag
- Socialudvalget oppebærer 20 % af borgmesterens vederlag
- Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget oppebærer 20 % af borgmesterens vederlag
- Børn- og Ungeudvalget efter § 18 oppebærer 10 % af borgmesterens vederlag

 

4. Børnetillæg


Byrådsmedlemmer med ét eller flere hjemmeboende børn under 10 år har ret til at modtage et tillægsvederlag, et såkaldt børnetillæg.

I 2017 udgør børnetillægget 13.818,96 kr./år, 1.151,58 kr./md., uanset antallet af hjemmeboende børn under 10 år.

 

5. Vederlag til 1. og 2. viceborgmester


Byrådet vedtog den 19.12.2016,

at 1. viceborgmester fremover modtager et vederlag på 7,5 % af borgmesterens vederlag og
at 2. viceborgmester fremover modtager et vederlag på 2,5 % af borgmesterens vederlag.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Vederlag i 2017 for alle byrådsmedlemmer (pr. måned): 

Vederlag A - Socialdemokratiet

Betina Svinggaard

 • Byrådet (7.442,83) - medlem
 • Beskæftigelsesudvalget (3.322,25) - medlem
 • Kultur- og Turismeudvalget (3.322,25) - medlem
 • Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget (3.322,25) - næstformand

Duygu A. Ngotho

 • Byrådet (7.442,83) - medlem
 • Beskæftigelsesudvalget (3.322,25) - medlem
 • Socialudvalget (3.322,25) - næstformand
 • Børnetillæg (1.151,58)

Gitte Kondrup

 • Byrådet (7.442,83) - medlem
 • Børn- og Ungeudvalget (3.322,25) - næstformand
 • Socialudvalget (3.322,25) - medlem
 • Børne- og Uddannelsesudvalget (3.322,25) - medlem

Henrik Møller

 • 2. viceborgmester (2.091,23)
 • Byrådet (7.442,83) - medlem
 • Børne- og Uddannelsesudvalget (3.322,25) - medlem
 • Kultur- og Turismeudvalget (16.729,88) - formand
 • Økonomiudvalget (3.322,25) - næstformand
 • Børnetillæg (1.151,58)

Peter Poulsen

 • Byrådet (7.442,83) - medlem
 • Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget (3.322,25) - medlem
 • Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget (3.322,25) - medlem

Per Christensen

 • Byrådet (7.442,83) - medlem
 • Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget (3.322,25) - medlem
 • Kultur- og Turismeudvalget (3.322,25) - medlem

 

Vederlag B - Radikale Venstre

Christian Holm Donatzky

 • Byrådet (7.442,83) - medlem
 • Børne- og Uddannelsesudvalget (16.729,88) - formand
 • Økonomiudvalget (3.322,25) - medlem

Vederlag C - Konservative

Benedikte Kiær

 • Borgmester (83.649,42)
 • Økonomiudvalget (0) - formand

Jens Bertram

 • Byrådet (7.442,83) - medlem
 • Socialudvalget (3.322,25) - medlem
 • Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget (16.729,88) - formand

John Calberg

 • Byrådet (7.442,83) - medlem
 • Beskæftigelsesudvalget (3.322,25) - medlem
 • Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget (3.322,25) - medlem

Lisbeth Læssøe

 • Byrådet (7.442,83) - medlem
 • Børne- og Uddannelsesudvalget (3.322,25) - medlem
 • Socialudvalget (3.322,25) - medlem
 • Børnetillæg (1.151,58)

Michael Mathiesen

 • Byrådet (7.442,83) - medlem
 • Kultur- og Turismeudvalget (3.322,25) - næstformand
 • Socialudvalget (3.322,25)  medlem

Morten Westergaard

 • Byrådet (7.442,83) - medlem
 • Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget (3.322,25) - medlem
 • Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget (3.322,25) - medlem

Per Tærsbøl

 • Byrådet (7.442,83) - medlem
 • Beskæftigelsesudvalget (3.322,25) - medlem

Kristina Kongsted

 • Byrådet (7.442,83) - medlem
 • Beskæftigelsesudvalget (3.322,25) - medlem
 • Kultur- og Turismeudvalget (3.322,25) - medlem

 

Vederlag F - Socialistisk Folkeparti

Bente Borg Donkin

 • Byrådet (7.442,83) - medlem
 • Socialudvalget (3.322,25) - medlem
 • Økonomiudvalget (3.322,25) - medlem

Vederlag L - Lokaldemokraterne

Jan Ryberg

 • Byrådet (7.442,83) - medlem
 • Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget (3.322,25) - medlem
 • Økonomiudvalget (3.322,25) - medlem

Vederlag O - Dansk Folkeparti

Ib Kirkegaard

 • 1. Viceborgmester (6.273,71)
 • Byrådet (7.442,83 ) - medlem
 • Socialudvalget (16.729,88) - formand
 • Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget (3.322,25) - medlem

Freja Södergran

 • Byrådet (7.442,83) - medlem
 • Børn- og Ungeudvalget (8.364,94) - formand
 • Børne- og Uddannelsesudvalget (3.322,25) - medlem
 • Kultur- og Turismeudvalget (3.322,25) - medlem
 • Børnetillæg (1.151,58)

Marlene Harpsøe

 • Byrådet (7.442,83) - medlem
 • Beskæftigelsesudvalget (3.322,25) - næstformand
 • Økonomiudvalget (3.322,25) - medlem
 • Børnetillæg (1.151,58)

Vederlag V - Venstre

Johannes Hecht-Nielsen

 • Byrådet (7.442,83) - medlem
 • Kultur- og Turismeudvalget (3.322,25) - medlem
 • Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget (16.729,88) - formand
 • Økonomiudvalget (3.322,25) - medlem

Mette Lene Jensen

 • Byrådet (7.442,83) - medlem
 • Børne- og Uddannelsesudvalget (3.322,25) - næstformand
 • Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget (3.322,25) - medlem

Vederlag Ø - Enhedslisten

Allan Berg Mortensen

 • Byrådet (7.442,83) - medlem
 • Beskæftigelsesudvalget (16.729,88) - formand
 • Børne- og Uddannelsesudvalget (3.322,25) - medlem

Haldis Glerfoss

 • Byrådet (7.442,83) - medlem
 • Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget (3.322,25) - medlem
 • Økonomiudvalget (3.322,25) - medlem

Vederlag FD - Frit Demokrati

Anders Drachmann

 • Byrådet (7.442,83) - medlem
 • Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget  (3.322,25) - medlem
 • Økonomiudvalget (3.322,25) - medlemCenter for Erhverv, Politik og Organisation

Stengade 59
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: epo@helsingor.dk