Vederlag byråd og udvalg

Byrådsmedlemmerne får et fast vederlag efter de regler, der er fastsat af Økonomi- og Indenrigsministeriet.

Byrådsmedlemmerne i Helsingør Byråd får vederlag for deres arbejde i byråd, stående udvalg mv. samt tillæg, hvis de har børn under 10 år.

Reglerne om vederlag findes i den kommunale styrelseslov, bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension mv. for varetagelse af kommunale hverv og Helsingør Kommunes styrelsesvedtægt.

Der kan oppebæres forskellige typer af vederlag:

1. Fast vederlag.
2. Udvalgsvederlag.
3. Formandsvederlag.
4. Børnetillæg.
5. Vederlag til 1. og 2. viceborgmester.
6. Særlige vederlag. 

1. Fast vederlag

Alle byrådsmedlemmer modtager et fast vederlag, for deres kommunalpolitiske arbejde, bortset fra arbejdet som medlem af og formand for stående udvalg, samt hvervet som borgmester og 1. og 2. viceborgmester.

Pr. 1.4.2020 udgør vederlaget 96.378 kr./år, 8.031,50 kr./md. 

2. Udvalgsvederlag

Byrådet har besluttet, at der skal ydes udvalgsvederlag til de byrådsmedlemmer, der er medlemmer af Økonomiudvalget, de stående udvalg og Børn- og unge-udvalget. 

3. Formandsvederlag

Byrådet har besluttet, at der skal ydes vederlag til formændene for de stående udvalg.

Formanden for:

 • By-, Plan- og  Miljøudvalget oppebærer 20 procent af borgmesterens vederlag.
 • Kultur- og Turismeudvalget oppebærer 20 procent af borgmesterens vederlag.
 • Idræts- og Fritidsudvalget oppebærer 20 procent af borgmesterens vederlag.
 • Børne- og Uddannelsesudvalget oppebærer 20 procent af borgmesterens vederlag.
 • Omsorgs- og Sundhedsudvalget oppebærer 20 procent af borgmesterens vederlag.
 • Social- og Beskæftigelsesudvalget oppebærer 20 procent af borgmesterens vederlag.
 • Børn- og Ungeudvalget efter § 18 oppebærer 10 procent af borgmesterens vederlag.

§ 17, stk. 4-udvalg.

Byrådet har på sit møde den 29. januar 2018 besluttet, at der skal ydes et vederlag på 5 procent af borgmesterens vederlag til formændene for § 17, stk. 4-udvalg.

4. Børnetillæg

Byrådsmedlemmer med ét eller flere hjemmeboende børn under 10 år har ret til at modtage et tillægsvederlag, et såkaldt børnetillæg.

Pr. 1. april 2020 udgør børnetillægget 14.911,92 kr. pr. år, 1.242,66 kr. pr. måned., uanset antallet af hjemmeboende børn under 10 år. 

5. Vederlag til 1. og 2. viceborgmester 

1. viceborgmester modtager et vederlag på 7,5 % af borgmesterens vederlag og
2. viceborgmester modtager et vederlag på 2,5 % af borgmesterens vederlag. 

6. Særlige vederlag 

Byrådsmedlemmer kan vælges til andre hverv end medlemskab af Byrådets udvalg eller underudvalg. For disse øvrige hverv, skal byrådsmedlemmerne hvert år inden udgangen af marts måned oplyse størrelsen af et givent vederlag. Oversigt offentliggøres på hjemmesiden.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Vederlag i 2020 for alle byrådsmedlemmer (pr. md./år): 

 

Vederlag A - Socialdemokratiet

Betina Svinggaard

 • Byrådet (8.031,50/96.378) - medlem
 • Idræts- og Fritidsudvalget (17.793,57/213.522,84) - formand
 • Kultur- og Turismeudvalget (3.322,25/39.867) - medlem

Claus Christoffersen

 • 1. viceborgmester (6.672,59/80.071,08)
 • Byrådet (8.031,50/96.378) - medlem
 • By-, Plan- og Miljøudvalget - (3.322,25/39.867) - medlem
 • Økonomiudvalget (3.322,25/39.867) - medlem

Daniel Boalth Petersen

 • Byrådet (8.031,50/96.378) - medlem
 • § 17, stk. 4-udvalget - klima (4.448,39/53.380,68) - formand
 • Børne- og Uddannelsesudvalget (3.322,25/39.867) - medlem
 • Kultur- og Turismeudvalget (3.322,25/39.867) - medlem
 • Børnetillæg (1.242,66/14.911,92) 

Duygu N. Aydinoglu  

 • Byrådet (8.031,50/96.378) - medlem
 • Omsorgs- og Sundhedsudvalget - (3.322,25/39.867) - næstformand
 • Børnetillæg (1.242,66/14.911,92)

Gitte Kondrup

 • Byrådet (8.031,50/96.378) - medlem
 • Børne- og Uddannelsesudvalget (17.793,57/213.522,84) - formand
 • Økonomiudvalget (3.322,25/39.867)

Lene Lindberg

 • Byrådet (8.031,50/96.378) - medlem
 • Omsorgs- og Sundhedsudvalget (3.322,25/39.867) - medlem
 • Social- og Beskæftigelsesudvalget (3.322,25/39.867) - næstformand
 • Børn- og unge-udvalget (3.322,25/39.867) - medlem

Peter Poulsen

 • Byrådet (8.031,50/96.378) - medlem
 • By-, Plan- og Miljøudvalget (3.322,25/39.867) - medlem
 • Idræts- og Fritidsudvalget (3.322,25/39.867) - medlem

Silas Drejer

 • Byrådet (8.031,50/96.378) - medlem
 • Børne- og Uddannelsesudvalget (3.322,25/39.867) - medlem
 • Kultur- og Turismeudvalget (3.322,25/39.867) - næstformand
 • Social- og Beskæftigelsesudvalget (3.322,25/39.867) - medlem

Vederlag B - Radikale Venstre

Christian Holm Donatzky

 • Byrådet (8.031,50/96.378) - medlem
 • By-, Plan- og Miljøudvalget (17.793,57/213.522,84) - formand
 • Økonomiudvalget (3.322,25/39.867) - medlem

Vederlag C - Konservative

Benedikte Kiær

 • Borgmester (88.967,83/1.067.613,96)
 • Økonomiudvalget (0) - formand

Janus Kyhl

 • Byrådet (8.031,50/96.378) - medlem
 • By-, Plan- og Miljøudvalget (3.322,25/39.867) - medlem
 • Kultur- og Turismeudvalget (3.322,25/39.867) - medlem

Jens Bertram

 • Byrådet (8.031,50/96.378) - medlem
 • By-, Plan- og Miljøudvalget (3.322,25/39.867) - medlem
 • Idræts- og Fritidsudvalget (3.322,25/39.867) - næstformand
 • Økonomiudvalget (3.322,25/39.867) - medlem

Kristina Kongsted

 • Byrådet (8.031,50/96.378) - medlem
 • § 17, stk. 4-udvalget - Øresund (4.448,39/53.380,68) - formand
 • Omsorgs- og Sundhedsudvalget (3.322,25/39.867) - medlem
 • Social- og Beskæftigelsesudvalget (3.322,25/39.867) - medlem

Lisbeth Læssøe 

 • Byrådet (8.031,50/96.378) - medlem
 • Børne- og Uddannelsesudvalget (3.322,25/39.867) - næstformand
 • Omsorgs- og Sundhedsudvalget (3.322,25/39.867) - medlem

Mahmed Naghdiani - orlov 5.10.2020 - 30.11.2020

 • Byrådet (8.031,50/96.378) - medlem
 • Børne- og Uddannelsesudvalget (3.322,25/39.867) - medlem
 • Social- og Beskæftigelsesudvalget (3.322,25/39.867)  medlem

Thomas Kok - stedfortræder 5.10.2020 - 30.11.2020

 • Byrådet (8.031,50/96.378) - medlem
 • Børne- og Uddannelsesudvalget (3.322,25/39.867) - medlem
 • Social- og Beskæftigelsesudvalget (3.322,25/39.867)  medlem

Michael Lagoni

 • Byrådet (8.031,50/96.378) - medlem
 • Kultur- og Turismeudvalget (3.322,25/39.867) - medlem
 • Social- og Beskæftigelsesudvalget (3.322,25/39.867)  medlem

Michael Mathiesen

 • Byrådet (8.031,50/96.378) - medlem
 • By-, Plan- og Miljøudvalget - (3.322,25/39.867)  medlem
 • Kultur- og Turismeudvalget (17.793,57/213.522,84) - formand

Per Tærsbøl

 • Byrådet (8.031,50/96.378) - medlem
 • Idræts- og Fritidsudvalget (3.322,25/39.867) - medlem

Vederlag F - Socialistisk Folkeparti

Bente Borg Donkin

 • Byrådet (8.031,50/96.378) - medlem
 • Omsorgs- og Sundhedsudvalget (3.322,25/39.867) - medlem
 • Økonomiudvalget (3.322,25/39.867) - medlem

Vederlag L - Lokaldemokraterne

Jan Ryberg

 • Byrådet (8.031,50/96.378) - medlem
 • Børne- og Uddannelsesudvalget (3.322,25/39.867) - medlem
 • Idræts- og Fritidsudvalget (3.322,25/39.867) - medlem

Vederlag O - Dansk Folkeparti

Ib Kirkegaard 

 • Byrådet (8.031,50/96.378) - medlem
 • Omsorgs- og Sundhedsudvalget (3.322,25/39.867) - medlem
 • Økonomiudvalget (3.322,25/39.867) - medlem
 • Børn- og unge-udvalget (8.896,78/106.761,36) - formand

Marlene Harpsøe

 • 2. Viceborgmester (2.224,20/26.690,40)
 • Byrådet (8.031,50/96.378) - medlem
 • Børne- og Uddannelsesudvalget (3.322,25/39.867) - medlem
 • Social- og Beskæftigelsesudvalget (17.793,57/213.522,84) - formand
 • Børnetillæg (1.242,66/14.911,92)

Vederlag V - Venstre

Mette Lene Jensen

 • Byrådet (8.031,50/96.378) - medlem
 • Omsorgs- og Sundhedsudvalget (17.793,57/213.522,84) - formand
 • Økonomiudvalget (3.322,25/39.867) - medlem

Vederlag Ø - Enhedslisten

Allan Berg Mortensen

 • Byrådet (8.031,50/96.378)) - medlem
 • Social- og Beskæftigelsesudvalget (3.322,25/39.867) - medlem
 • Økonomiudvalget (3.322,25/39.867) - medlem

Helena Jørgensen 

 • Byrådet (8.031,50/96.378)) - medlem
 • By-, Plan- og Miljøudvalget (3.322,25/39.867) - medlem
 • Kultur- og Turismeudvalget (3.322,25/39.867) - medlem

Ændret drift grundet corona-virus
Vær opmærksom på at driften fortsat kan være ændret
Få overblikket over ændringer

Opgørelse over vederlag for øvrige hverv (byrådsmedlemmer og embedsmænd).

Oversigt over vederlag - øvrige hverv 2019

Center for Kultur, Erhverv, Politik og Organisation

Stengade 59
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: kepo@helsingor.dk