Vederlag for øvrige hverv - 2019

Her kan du læse om de vederlag der er givet i 2019 for andre hverv end medlemskab af Byrådets udvalg eller underudvalg.

§ 16 e i den kommunale styrelseslov fastlægger en pligt for byrådsmedlemmer til at give Byrådet oplysninger om størrelsen af vederlaget i sidste kalenderår for hverv, som medlemmet varetager efter valg eller forslag af kommunen. Tilsvarende pligt gælder for så vidt angår ansatte i den kommunale forvaltning.

Byrådet skal offentliggøre disse oplysninger inden udgangen af marts måned.

 

Vederlag

denne side kan du se byrådsmedlemmernes vederlag for at sidde i byråd og fagudvalg.

Oversigt over vederlag - øvrige hverv 2019

Center for Kultur, Erhverv, Politik og Organisation

Stengade 59
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: kepo@helsingor.dk