Vederlag for øvrige hverv - 2018

Her kan du læse om de vederlag der er givet i 2018 for andre hverv end medlemskab af Byrådets udvalg eller underudvalg.

§ 16 e i den kommunale styrelseslov fastlægger en pligt for byrådsmedlemmer til at give Byrådet oplysninger om størrelsen af vederlaget i sidste kalenderår for hverv, som medlemmet varetager efter valg eller forslag af kommunen. Tilsvarende pligt gælder for så vidt angår ansatte i den kommunale forvaltning.

Byrådet skal offentliggøre disse oplysninger inden udgangen af marts måned.

 

Opgørelse over vederlag for øvrige hverv (byrådsmedlemmer og embedsmænd).

Oversigt over vederlag 2018

Center for Erhverv, Politik og Organisation

Stengade 59
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: epo@helsingor.dk