Skolen i Bymidten

Arbejdstider på byggepladsen

Vi har fået en del henvendelser fra naboerne til byggeriet omkring arbejdstider.
Det er åbenbart uklart hvornår der må arbejdes på byggepladsen.
Der er regler for støjende arbejde dvs. arbejder der overskrider nedenstående grænseværdier. Disse arbejder må kun udføres i tidsrummet 07:00 til 18:00 på hverdage
Øvrige arbejder der ikke overskrider grænseværdierne kan udføres uden for det nævnte tidsrum dvs. også i weekender.

Uddrag af:

Forskrift for begrænsning af støj-,vibrations og støvgener ved bygge- og anlægsarbejde i Helsingør Kommune
Støj og vibrations grænser:
§5. For støj gælder følgende grænseværdier udendørs ved beboelse:
Normal arbejdstid er tidsrummet på hverdage fra mandag til fredag mellem kl. 07.00 og 18.00.
Normal arbejdstid 70 dB(A)
Andre tidsrum 40 dB(A)
Maksimal værdi om natten (22.00 - 07.00) 55 dB(A)
Bortset fra maksimalværdien er grænserne for støj angivet som ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB(A).

Vi forsøger selvfølgelig løbende at tilpasse arbejdsprocessen, så arbejdet generer jer naboer mindst muligt, men det kan desværre ikke helt undgås, at vi også må arbejde i weekender.
Skulle der være spørgsmål til ovenstående er du velkommen til, at kontakte projektleder Jan Krog Islin på telefon 25 31 24 37 eller på mail jki11@helsingor.dk

Status på byggeriet ultimo juni

Som alle nok har observeret er vi færdige med at ramme pæle ned. Det har været en prøvelse for alle naboer, men det var desværre nødvendigt, hvis ikke fundamentet under de nye bygninger skal sætte sig.
Hen over sommeren vil terrændækket på de nye bygninger 2 og 11 blive støbt og vi forventer, at der leveres væg og dæk elementer i løbet af september måned.
Renoveringen af bygning 1 (gymnastiksalene ud mod Lundegade) begynder i næste uge og vi forventer, at bygning 1 og 3 vil være klar til indflytning medio november 2018.


Drone fotos
Drone fotos

Se hvordan byggeriet går fra luften med dronefotos her

Se billeder af byggeriet

Se hvordan det går med byggeriet af Skolen i Bymidten.

Galleri
Første spadestik
Første spadestik

Fredag den 15. september tog borgmester Benedikte Kiær, sammen med udvalgsformanden for Børne- og ungeudvalget Christian Holm Donatzty og 10 elever fra alle årgangene på skolen, det
første spadestik til den nye hal. 800 skoleelever, personale og naboer, fyldte godt op på grunden hvor det gamle bibliotek tidligere lå.