Skolen i Bymidten

 

Parkeringsforbuddet i Lundegade ophæves

Vi forventer at bortkørslen af jord fra den gamle biblioteksgrund afsluttes i næste uge.
Det betyder at parkeringsforbuddet i den nordvestlige del af Lundegade ophæves i løbet af uge 5.
Da vi ikke forventer større byggearbejder i de næste 2-3 måneder, vil vi samtidig åbne op for parkering på en del af biblioteksgrunden.

Skulle der være spørgsmål til ovenstående er du velkommen til, at kontakte Projektleder Jan Krog Islin på telefon 2531 2437 eller på mail jki11@helsingor.dk

Fire firmaer byder på hovedentreprisen

De fire firmaer NCC A/S, Aarsleff A/S, BAM Danmark A/S og Elindco Byggefirma A/S er prækvalificeret til, at byde på hovedentreprisen på Skolen i Bymidten.
Tilbudsfristen er 12. februar og der forventes en kontraktunderskrivelse medio marts 2018.
Selve byggefasen forventes at starte omkring 1. april, hvor arbejdet med byggeriet på den gamle biblioteksgrund og renoveringen af bygning 3 går i gang.

Skolen i Bymidten – Delvis lukning af parkeringsarealet på Kampfeldtgrunden

I forbindelse med, at der skal udføres seks jordboringer på en del af arealet på Kampfeldtgrunden, vil en mindre del af parkeringspladsen blive afspærret fra den 10. november.
Afspærringen forventes af værre gældende frem til udgangen af november måned.
Ovenstående er godkendt af kommunens vejmyndighed.
Er der spørgsmål til ovenstående kan projektleder Jan krog Islin kontaktes på telefon 2531 2437 eller jki11@helsingor.dk


Drone fotos
Drone fotos

Se hvordan byggeriet går fra luften med dronefotos her

Første spadestik
Første spadestik

Første spadestik
Fredag den 15. september tog borgmester Benedikte Kiær, sammen med udvalgsformanden for Børne- og ungeudvalget Christian Holm Donatzty og 10 elever fra alle årgangene på skolen, det
første spadestik til den nye hal. 800 skoleelever, personale og naboer, fyldte godt op på grunden hvor det gamle bibliotek tidligere lå.

Pas på lastbilerne
Pas på lastbilerne

Tusind elever lærer om farlige lastbiler

Den 31. august og 1. september bliver 1.000 elever fra Skolen i Bymidten klogere på lastbiler – Og især hvordan man kan undgå dem. Se video her