Skolen i Bymidten

Ramning af pæle afsluttes tirsdag den 12. juni

Ramningen af pælene til fundamentet på bygning 2 og 11 kan afsluttes lidt tidligere end forventet.
Nedramningen forventes afsluttet på tirsdag den 12. juni.
Vi beklager selvfølgelig endnu en gang de støj- og viberationsgener der har været i forbindelse med ramningen.
Skulle der være spørgsmål til ovenstående er du velkommen til, at kontakte projektleder Jan Krog Islin på telefon 25 31 24 37 eller på mail jki11@helsingor.dk

Ramning af pæle

Vores geotekniker og ingeniør har nu endelig givet tilladelse til, at vi kan genoptage ramningen af pælene til fundamentet på bygning 2 og 11.
Nedramningen starten tirsdag den 29. maj, hvor maskinen der skal nedramme pælene ankommer fra morgenstunden.
Hovedentreprenøren vurderer, at ramningen vil tage 2 uger.
Vi beklager selvfølgelig de støj- og viberationsgener der vil være ved ramningen.
Skulle der være spørgsmål til ovenstående er du velkommen til, at kontakte projektleder Jan Krog Islin på telefon 25 31 24 37 eller på mail jki11@helsingor.dk

Ramning af pæle – Yderligere udsættelse

Der er i dag den 14 maj 2018 foretaget de sidste prøver og de skal nu behandles af vores rådgiver. Hovedentreprenøren vurderer, at de tidligst kommer i gang med ramning af pæle sidst i uge 21 eller starten af uge 22. Varighed af ramningen skønner de nu til 2 uger.
Skulle der være spørgsmål til ovenstående er du velkommen til, at kontakte projektleder Jan Krog Islin på telefon 25 31 24 37 eller på mail jki11@helsingor.dk

Støbning af betondæk

Onsdag den 16. maj vil hovedentreprenøren ud støbe dækket i hallen og den øvrige kælder. Der skal udlægges ca. 300 m3 beton og dækket skal støbes i en arbejdsgang.
Det betyder, at arbejdet påbegyndes lidt tidligere end normalt dvs. omkring 06:30, så vi er sikre på at kunne blive færdig med støbningen onsdag. Vi håber selvfølgelig ikke det bliver til gene for naboerne, specielt på Marienlyst Allé.  Skulle der være spørgsmål til ovenstående er du velkommen til, at kontakte projektleder Jan Krog Islin på telefon 25 31 24 37 eller på mail jki11@helsingor.dk

Nedramningen af pæle er forsinket

Nedramningen af betonpæle til bygning 2 og delvist til bygning 11 er blevet forsinket pga. jordens bæreevne, hvor rådgiver har ønsket nogle ekstra målinger m.v. af jordens bæreevne.
Der er på nuværende tidspunkt delvist nedrammet 11 pæle og det forventes at de bliver nedrammet til færdig dybde i dag den 8. maj.
Fra den 15. maj forventes det, at vi kan genoptage ramningen således, at de ca. 160 resterende pæle er nedrammet omkring 1. juni.
Som tidligere udmeldt kan det desværre ikke undgås, at der vil være støj og viberationer fra nedramningen, men vi følger processen nøje og håber, at generne for naboerne bliver så små som mulig.
Her på hjemmesiden under punktet ”Aktuelt”, vil der løbende blive lagt måleresultaterne, fra de viberationsmålere vi har monteret på ca. 20 nabo ejendomme.
Skulle der være spørgsmål til ovenstående er du velkommen til, at kontakte projektleder Jan Krog Islin på telefon 25 31 24 37 eller på mail jki11@helsingor.dk

Nedramning af pæle

I dag den 3. maj begynder nedramningen af betonpæle til bygning 2 og delvist til bygning 11.
Pælene skal bruges til, at bære det fremtidig fundament og dæk på bygningerne, idet hele det område som bygningerne skal ligge på, er gamle blegdamme.
Arbejdet forventes at tage cirka 3 uger, da der skal nedrammes 170 pæle.
Det kan desværre ikke undgås at der vil være støj og viberationer fra nedramningen, men vi følger processen nøje og håber, at generne for naboerne bliver minimale.
Skulle der være spørgsmål til ovenstående er du velkommen til, at kontakte projektleder Jan Krog Islin på telefon 25 31 24 37 eller på mail jki11@helsingor.dk

Ændringer i vejprojekt

I samarbejde med vejmyndighederne er det besluttet, at ændre projektet omkring ensretningen af Marienlyst Allé.

Ensretningen vil blive ændret således, at der kun er ensretning fra ejendommen Marienlyst Allé 9 og ind mod centrum.
Der nedlægges ikke parkeringspladser og der ændres ikke ved det nuværende standsningsforbud.
Den planlagte lukning af fortovet ind mod Reberbaneparken og biblioteksgrunden vil ikke blive effektueret.
Der vil dog kunne forekomme midlertidige afspærringer ifm. elementleverancer m.v.

I uge 18 vil de udmeldte ændringer blive gennemført.
Skulle der være spørgsmål til ovenstående er du velkommen til, at kontakte projektleder Jan Krog Islin på telefon 25 31 24 37 eller på mail jki11@helsingor.dk

Elindco Byggefirma A/S valgt som hovedentreprenør

Vi har den 20. marts 2018 indgået hovedentreprisekontrakt med firmaet Elindco Byggefirma A/S og forventer, at entreprenøren vil begynde etableringen af byggepladsen efter påske.

Det betyder bl.a. at i hele byggeperioden vil Marienlyst Allé være ensrettet, så det for bilister kun bliver tilladt at køre i retning mod centrum.
Cykelister må stadig køre i begge retninger.

Fortovet afspærres delvist på den side, der vender ind mod byggeriet dvs. mellem fodgængerfeltet ved Claessensvej og fodgængerfeltet ved Nygade. Hastighedsbegrænsningen vil være 30 kilometer i timen.

I øvrigt vil den del af biblioteksgrunden, der har været åben for parkering de sidste par måneder, blive lukket igen, ligesom det delvise parkeringsforbud på en del af Lundegade vil blive genetableret.
Sidst men ikke mindst vil der i den nordlige ende af Kampfeldtgrunden blive inddraget et areal til skurby.
På nuværende tidspunkt har vi desværre ikke en nøjagtig tidsplan for ovenstående, men du kan altid følge med på projektets hjemmeside.

Skulle der være spørgsmål til ovenstående er du velkommen til, at kontakte projektleder Jan Krog Islin på telefon 25 31 24 37 eller på mail jki11@helsingor.dk


Drone fotos
Drone fotos

Se hvordan byggeriet går fra luften med dronefotos her

Se billeder af byggeriet

Se hvordan det går med byggeriet af Skolen i Bymidten.

Galleri
Første spadestik
Første spadestik

Fredag den 15. september tog borgmester Benedikte Kiær, sammen med udvalgsformanden for Børne- og ungeudvalget Christian Holm Donatzty og 10 elever fra alle årgangene på skolen, det
første spadestik til den nye hal. 800 skoleelever, personale og naboer, fyldte godt op på grunden hvor det gamle bibliotek tidligere lå.