Byudvikling i Espergærde

Borgerdialog i Espergærde 2017

Find alt materialet fra borgermødet om Espergærdes fremtid og find ud af, hvad den videre proces er.

Den 7. september 2017 blev der afholdt borgermøde i Gymnastikhallen på Mørdrupskolen. Mere end 100 borgere deltog på borgermødet. Her finder du alt materialet der var udarbejdet før mødet, materialet der blev præsenteret på mødet og opsamlingen på mødets workshop.

Hvad skal der ske nu?

Hvis du har lyst til at være med i arbejdsgruppen, som blev introduceret på borgermødet, kan du frem til den 26. oktober 2017 tilmelde dig her: blv@helsingor.dk

Skriv til os at du gerne vil deltage i arbejdsgruppen, som har det første møde den 2. november 2017.

Målet med arbejdsgruppen er at der udarbejdes input til Helsingør Kommuneplan, som forventes at vedtaget i slutningen af 2018. På det første møde i arbejdsgruppen nedsættes gruppens kommissorie og vi afstemmer forventningerne til det videre arbejde.

Materiale udarbejdet før borgermøde:

Her kan du se borgernes billeder af Espergærde 

Præsentation og materiale fra borgermødet den 7. september 2017:

Præsentation fra mødet

Workshopmateriale - kort over Espergærde

Workshopmateriale - udvalgte citater 

Her kan du se den samlede afrapportering fra workshoppen den 7. september 2017:

Afrapportering

Espergærde Bypark

En bypark vil styrke Espergærdes identitet og gøre byen endnu mere attraktiv for tilflyttere.

Idéen om en bypark i Espergærde har stor lokal og politisk opbakning. Mange ser byparken som et nyt, centralt mødested med aktiviteter for alle aldersgrupper. Byparken vil kunne tilbyde nogle andre og mere bymæssige oplevelser og aktiviteter end dem der findes ved skov og strand.


Med udgangspunkt i de tre forslag til helhedsplan har tegnestuen PK3 udarbejdet et skitseforslag til byparken. Helsingør byråd har efterfølgende vedtaget en række principper for den videre planlægning.

her kan du se PK3's skitseforslag

her kan du Læse om principperne for den videre planlægning af byparken

Fra mose til havn

Helsingør Kommune arbejder med byudvikling i Espergærde fra Rolighedsmoser til havnen.

Forslag til helhedsplan

I 2013 blev der udarbejdet tre forslag til helhedsplan for det centrale Espergærde. Helsingør Kommune bruger forslagene som grundlag for udvikling af byen i fremtiden.

Trinvis begynder helhedsplanen at konkretisere sig i fysiske projekter. I første omgang er der udarbejdet et skitseforslag til en bypark på den såkaldte Cirkusplads mellem Mørdrup Kirke og Mørdrup Skole. Der er ligeledes igangsat en proces, der skal munde ud i en ny lokalplan for hjørnegrunden ved Kløvermarken/Nørremarken.

Læs de tre forslagCenter for By, Land og Vand

Prøvestensvej 52
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk