Beregninger for renovering af stadion ved Nordre Strandvej

I processen angående nyt stadion i Helsingør er det også blevet undersøgt, hvad en opgradering af det eksisterende stadion på Nordre Strandvej ville koste.

Arkitektfirmaet Aarstiderne har foretaget beregninger for Helsingør Kommune. Tallene er efterfølgende blevet suppleret, så der også tages højde for anlægsudgifter til lysanlæg, varme i banen m.m.

Disse tiltag skal sikre, at stadion lever op til de krav, Divisionsforeningen og DBU stiller på nuværende tidspunkt, eller forventes at ville stille i de kommende år for at kunne benytte stadion til fodbold i 1. division.

I forhold til anlæggelse af kunststofbane er dette taget med, da der er et ønske om, at banen kan benyttes af både elite og bredde på alle tider af året og døgnet.

Den samlede sum for en opgradering er cirka 50 millioner kroner. Hovedtallene kan ses her:

  • Justerede anlægsudgifter for tribune og indendørs faciliteter:   28.878.000
  • Justerede anlægsudgifter for kunstgræsbane inkl. varme, lys og lydanlæg:   15.327.000
  • Parkeringshenvisningssystem - planlagt inkl. i etape 1 på Gl. Hellebækvej:   300.000
  • Justering af anlægsudgifter for ændrede trafikafvikling på Nordre Strandvej 5:   700.000

Samlet anlægssum uden afrunding ekskl. p-pladser inkl. p-system: 50.205.000

Aarstiderne Arkitekters beregninger

De supplerende beregninger fra kommunen

Center for Økonomi og Ejendomme

Stengade 59
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: oee@helsingor.dk