Find lokalplaner i offentlig høring

Alle lokalplanforslag og vedtagne lokalplaner findes på Lokalplanportalen

Lokalplanforslag i offentlig høring

Alle lokalplanforslag skal sendes i offentlig høring. 

I høringsperioden har du mulighed for at afgive et høringssvar. Du kan også se de indkomne høringssvar. 

Når du åbner et lokalplanforslag, skal du trykke på den orangefarvede knap "Giv dit høringssvar", som du finder til højre på siden. Via knappen kan du skrive dit høringssvar direkte, eller du kan uploade en fil med dit høringssvar.

Find lokalplaner i offentlig høring

Alle vedtagne lokalplaner kan findes på Lokalplanportalen

På siden kan du søge alle gældende lokalplaner og byplanvedtægter frem.
De senest vedtagne planer fremgår af en liste på siden.

Gældende lokalplaner

Også igangsatte lokalplaner kan findes på Lokalplanportalen

På siden kan du se, hvor der politisk er igangsat udarbejdelse af lokalplaner, før de foreligger som lokalplanforslag. Du kan også se information om den enkelte plans forventede proces samt hvem der er kontaktperson. De igangsatte planer fremgår af en liste på siden.

Lokalplaner på vej

Lokalplaner

Lokalplaner er grundstenene i det danske plansystem. Det er gennem lokalplaner, kommuneplanens politiske strategi og målsætninger gøres konkrete.

Hvor kommuneplanen giver det samlede overblik over udviklingen i kommunen, bestemmer lokalplaner bebyggelsen og anvendelsen af et mindre område. Lokalplaner er juridisk bindende for grundejerne.

Lokalplaners indhold
En lokalplan kan siges at være en lokal lov, der fastsætter regler om bebyggelse og anvendelse af arealer inden for planens område. Ved lokalplanlægning kan de mange forskellige interesser i lokalplanområdet blive afvejet.

Lokalplaner og tinglysning
Tidligere skulle lokalplaner tinglyses på de ejendomme, lokalplanen var gældende for. Dette er ikke længere tilfældet. 

Helsingør ByLAB

Sct. Anna Gade 5C
3000 Helsingør
Tlf. 49 28 28 28
Mail: bylab@helsingor.dk