Find lokalplaner i offentlig høring

Alle lokalplanforslag og vedtagne lokalplaner findes på PlansystemDK.

Lokalplanforslag i offentlig høring

Borgere og andre interesserede har mulighed for at deltage i høringer om kommuneplan, lokalplaner, politiker og meget mere.

Find lokalplaner i offentlig høring

Alle vedtagne lokalplaner kan findes på PlansystemDK

Du kan finde lokalplanen på en liste eller på et kort. Når du kommer ind på PlansystemDK skal du vælge Helsingør Kommune i søgefeltet.

Find en lokalplan på en liste

Find en lokalplan på et kort

Du kan også finde en lokalplan via ois.dk ved at indtaste en adresse.

Find en lokalplan ved at indtaste en adresse

Lokalplaner

Lokalplaner er grundstenene i det danske plansystem. Det er gennem lokalplaner, kommuneplanens politiske strategi og målsætninger gøres konkrete.

Hvor kommuneplanen giver det samlede overblik over udviklingen i kommunen, bestemmer lokalplaner bebyggelsen og anvendelsen af et mindre område. Lokalplaner er juridisk bindende for grundejerne.

Lokalplaners indhold
En lokalplan kan siges at være en lokal lov, der fastsætter regler om bebyggelse og anvendelse af arealer inden for planens område. Ved lokalplanlægning kan de mange forskellige interesser i lokalplanområdet blive afvejet.

Lokalplaner og tinglysning
Tidligere skulle lokalplaner tinglyses på de ejendomme, lokalplanen var gældende for. Dette er ikke længere tilfældet. 

Center for By, Land og Vand

Prøvestensvej 52
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk