Det tidligere stadionområde

Helsingør Kommune har besluttet at igangsætte en byudviklingsproces for det tidligere stadionområde på Nordre Strandvej i Helsingør.

Helsingør Kommune har besluttet at igangsætte en byudviklingsproces for det tidligere stadionområde på Nordre Strandvej i Helsingør. Vi opdaterer løbende, så følg med i projektets udvikling her på siden

Se video her

Overblik over proces

I 2018-19 er der gennemført rammmeafklaring, politisk strategiproces og interessentinddragelse. På den baggrund er der udarbejdet et konkurrenceprogram for en helhedsplan.

I 2020 er der afholdt en arkitektkonkurrence og arbejdet med lokalplan og grundsalg igangsættes.

Forhold der gør sig gældende for området

I området er der forskellige forhold, der skal tages hensyn til, når man vil udvikle og bygge nyt. 

Støj, vibrationer fra lokalbanen og vejen og risiko for oversvømmelse er alle faktorer, der også skal tages højde for.

Hensyntagen til skovbyggelinje og kystnærhedszone med mere indgår i udarbejdelsen af lokalplanen.

I området ligger det fredede fortidsminde, Lappestensbatteriet og Sommarivaparken. Her vil der ikke blive bygget.

 

 

Spørgsmål og svar

Få svar på de hyppigst stillede spørgsmål om udvikling af det tidligere stadionareal.

Hvad skal der ske med Lappestens Batteriet og den tilhørende Sommarivapark?

Lappestensbatteriet og en stor del af Sommarivaparken er fredet, og derfor vil der ikke blive bygget på området nord for Blokhusvej. 

Hvor kan der bygges?

Lokalplanen skal muliggøre at der kan bygges boliger på stadionarealet med Blokhusvej som nordlig grænse (byggefelt A) og at der på arealet omkring badmintonhallen kan bygges en idrætshal (byggefelt B).

Hører stranden med?

Nej

Hvorfor skal der bygges?

I forbindelse med beslutningen om at opføre et nyt stadion på Gl. Hellebækvej, blev der igangsat en byudviklingsproces, som udlagt i kommuneplanen.

Hvad skal der bygges?

I område A kan der opføres boliger og rekreative fællesarealer. Område B vil også i fremtiden indeholde idrætsfaciliteter til tennis og badminton.

Hvem skal bo der?

Boligerne vil blive udbudt til salg til alle, der er interesserede.

Hvad skal der ellers være i området (funktioner)?

Sommarivaparken og Lappestens Batteriet forbliver i området, med offentlig adgang som i dag. Tennis- og badmintonfaciliteterne og restaurant Ciao Ciao forbliver også i området.

Hvem skal bygge?

Det er ikke afgjort. Efter arkitektkonkurrencen bliver arealet lokalplanlagt og udbudt til salg.

Hvordan tager projektet højde for kystskrænten og naturen i området ?                                                

Det har været et krav i arkitektkonkurrencen om en helhedsplan for området, at der tages hensyn til de unikke omgivelser.

Hvornår kommer der til at ske noget i området?

Område A forventes sat til salg i 2021.

Sker der nogle trafikale ændringer?

Ja, trafikmønsteret vil være anderledes end det er i dag, da området går fra at være stadion til boligområde. I forbindelse med det nye byggeri skal der laves en trafikal løsning, som tilgodeser alle trafikanterne i området.


Hvad med skal der ske med idrætsforeningerne/funktioner i området?

Alle idrætsfunktioner skal flytte væk fra ”landsiden” (byggefelt A). Tennis og badminton skal samles på ”vandsiden” (byggefelt (B).


Hvad er sammenhængen mellem salget af Petersborg og det tidligere stadionareal?

Arealerne udvikles hver for sig og på forskellige tidspunkter – Petersborg blev lokalplanlagt i 2019 og Stadionarealet fra 2020.

Petersborg indgår i ”arealoptimeringsprojektet” (penge fra salget indgår i budgetplanlægningen), det gør stadionarealet ikke.

Bliver der stadig plads til events?

Der forventes fortsat at være plads til events i Sommarivaparken.

Hvad sker der med restaurant Ciao Ciao på Nordre Strandvej?

Restauranten forbliver på arealet – og forpagterne har fået forlænget lejekontrakten med 5 år. Der er ikke nogen aktuelle planer om at ændre på bygningen.

Præsentation og materiale fra dialogmødet august 2019

Find præsentationen, plancherne og visionen, der blev præsenteret på dialogmødet den 27. august 2019.

 

Læs præsentationen her

Opsamling på inddragelsen, visionen og forhold i området

I PDF'en kan du læse mere om den politiske formandsgruppes vision for byudviklingen af Stadiongrunden, og du kan få en gennemgang af de planmæssige og tekniske forhold i området, som er beskrevet under temaerne landskab, kulturarv, trafik og bebyggelse.

Der er også en kortfattet opsamling på den dialog- og strategiproces, der er afholdt i 2018-19 med borgere, interessenter og politikere omkring udviklingen af Stadiongrunden.

Læs opsamlingen

Arkitektkonkurrence

Find konkurrenceprogrammet, dommerbetænkningen og konkurrenceforslagene

 

Læs konkurrenceprogrammet 

Læs dommerbetænkningen 

Læs vinderforslaget udarbejdet af Vandkunsten

Læs forslaget udarbejdet af team JAJA

Læs forslaget udarbejdet af team BOGL

Ændret drift grundet corona-virus
Vær opmærksom på at driften fortsat kan være ændret
Få overblikket over ændringer