Det tidligere stadionområde

Helsingør Kommune har besluttet at igangsætte en byudviklingsproces for det tidligere stadionområde på Nordre Strandvej i Helsingør.

Helsingør Kommune har besluttet at igangsætte en byudviklingsproces for det tidligere stadionområde på Nordre Strandvej i Helsingør. Vi opdaterer løbende, så følg med i projektets udvikling her på siden: 

 

Overblik over proces

Forhold der gør sig gældende for området

I området er der forskellige forhold, som man skal tage hensyn til, når man vil udvikle og bygge nyt på området. 

Støj, vibrationer fra lokalbanen og vejen og risiko for oversvømmelse er alle faktorer, som man, når man bygger nyt kan tage højde for.

Mens andre forhold som for eksempel skovbyggelinje og kystnærhedszonen er noget, man i udarbejdelsen af lokalplanen skal tage højde for. 

Men i området ligger også et fortidsminde, som er Lappestensbatteriet. Det er fredet, og derfor kan der ikke blive bygget i dette område. 

Hvilke en del af området er fredet? 

 

Presse

Spørgsmål og svar

Få svar på de hyppigst stillede spørgsmål om udvikling af det tidligere stadionareal.

Hvad skal der ske med Lappestens Batteriet og den tilhørende Sommarivapark?

Lappestensbatteriet er fredet, og derfor vil der IKKE blive bygget her. Sommarivaparken er delvist fredet (se kort med fredning), og her kan der heller ikke bygges i fredningen. Den del af parken, der ikke er fredet kan i princippet bebygges. Den fredet del vil i fremtiden også være et rekreativt område og offentligtilgængeligt område. 

Hvor skal der bygges?

Der kan bygges på stadionarealet hen til Blokhusvej (byggefelt A) og på arealet omkring badmintonhallen (byggefelt B)

Hører stranden med?

Nej

Hvorfor skal der bygges?

Besluttet i forbindelse med beslutning om at bygge nyt stadion på Gl. Hellebækvej. Er kommuneplanlagt til kommende boligudvikling.

Hvad skal der bygges?

Område A skal der være boliger og rekreative fællesarealer. Område B skal der i fremtiden være idrætsfaciliteter til tennis og badminton.

Hvem skal bo der?

Boligerne vil blive udbud til salg til alle, der er interesserede

Hvad skal der ellers være i området (funktioner)?

Sommarivaparken og Lappestens Batteriet skal være i området også i fremtiden, med offentlig adgang som i dag. Tennis- og badmintonfaciliteterne vil også i fremtiden være i området og restaurant Ciao Ciao forbliver i området

Hvem skal bygge?

Det er ikke afgjort. Efter arkitektkonkurrencen bliver arealet lokalplanlagt og udbudt til salg.

Hvordan tager projektet højde for kystskrænten og naturen i området ?                                                

Det bliver et krav i arkitektkonkurrencen, at der skal tages hensyn til de unikke omgivelser.

Hvornår kommer der til at ske noget i området?

Område A forventes sat til salg i 2021.

Sker der nogle trafikale ændringer?

Ja, trafikmønsteret vil være anderledes end det er i dag, da området går fra at være stadion til boligområde. I forbindelse med det nye byggeri skal der laves en trafikal løsning, som tilgodeser alle trafikanterne i området.
Hvad med skal der ske med idrætsforeningerne/funktioner i området? Alle idrætsfunktioner skal flytte væk fra ”landsiden” (byggefelt A). Tennis og badminton skal samles på ”vandsiden” (byggefelt (B).


Hvad er sammenhængen mellem salget af Petersborg og det tidligere stadionareal?

Arealerne udvikles hver for sig og på forskellige tidspunkter – Petersborg bliver lokalplanlagt i 2019 og Stadionarealet i 2020. Petersborg indgår i ”arealoptimeringsprojektet” (penge fra salget indgår i budgetplanlægningen), det gør stadionarealet ikke.

Bliver der stadig plads til events?

Der forventes fortsat at være plads til events i Sommarivaparken.

Hvad sker der med restaurant Ciao Ciao på Nordre Strandvej?

Restauranten forbliver på arealet – og forpagterne har fået forlænget lejekontrakten med 5 år. Der er ikke nogen aktuelle planer om at ændre på bygningen.

Hvordan kan jeg blive involveret i processen?

Følg med på her på hjemmesiden, og så vil der være borgermøde i august 2019 . Mere information følger 

Præsentation og materiale fra dialogmødet august 2019

Find præsentationen, plancherne og visionen, der blev præsenteret på dialogmødet den 27. august 2019.

 

Læs præsentationen her

Opsamling på inddragelsen, visionen og forhold i området

I PDF'en kan du læse mere om den politiske formandsgruppes vision for byudviklingen af Stadiongrunden, og du kan få en gennemgang af de planmæssige og tekniske forhold i området, som er beskrevet under temaerne landskab, kulturarv, trafik og bebyggelse.

Der er også en kortfattet opsamling på den dialog- og strategiproces, der er afholdt i 2018-19 med borgere, interessenter og politikere omkring udviklingen af Stadiongrunden.

Læs opsamlingen

Ændringer pga. Corona-virus
Vær opmærksom på, at dele af Helsingør Kommune ikke har normal drift pga. Corona-virus.
Ændringer pga. Corona-virus