Espergærde erhvervsområde

I Espergærde erhvervsområde giver planforslagene mulighed for blandet bolig og erhverv samt offentlige formål. Der bliver cirka 826 boliger.

Helsingør Byråd vedtog den 29. oktober 2018 at offentliggøre planforslagene og miljøvurdering.

Hvorfor denne lokalplan?

Planforslagene er udarbejdet på baggrund af 4 konkrete projekter på ejendommene Triumph, Coloplast, Sandvik, Codan Steritex og ønsker fra grundejerne i området. Planforslagene udlægger området til blandet bolig og erhverv samt offentlige formål. De giver mulighed for cirka 826 boliger.

Læs meget mere om lokalplanen og kommuneplantillægget

Oplæg om projekterne, trafik og miljø

Den 16. januar 2019 var der informationsmøde. Her fortalte bygherrerne om projekterne, trafikforhold og miljøvurdering.

Bygherrernes præsentationerne af områderne:

Triumph

Højvangen

Coloplast 

Sandvik

 

Ændret drift grundet corona-virus
Vær opmærksom på at driften fortsat kan være ændret
Få overblikket over ændringer